Nastavak adaptacije podrumskih prostorija Muzeja Moslavine

I ove godine nastavljeni su radovi adaptacije podrumskih prostorija Muzeja Moslavine Kutina koji su obuhvatili građevinske radove hidroizolacije poda, kompletno novo vodomjerno okno s novim priključkom na gradski vodovod te prespajanje vodovoda na novu instalaciju. Napravljen je i unutarnji razvod cjevovoda hidrantske mreže za dva hidranta kao i pojedini manji građevinski radovi. Osim građevinskih izvedeni su i elektrotehnički radovi koji su obuhvatili demontažu postojeće elektroinstalacije u dijelu podruma kao i elektroinstalaciju izložbenog prostora s kablovskim razvodom.

Dobavljen je i ugrađen priključak u glavnom razvodnom ormaru te ugrađen novi razvodni i komunikacijski ormar s kompletnom opremom. Izvedene su i instalacije izjednačenja potencijala i uzemljenje te instalacija sustava vatrodojave kao i sos instalacije. Navedeni radovi dio su ostvarenja projekta adaptacije podrumskog prostora koji će, iako sporo napreduju, u budućnosti obogatiti muzejski izložbeni prostor te omogućiti adekvatan ulaz osobama s invaliditetom što je prijeko potrebno muzeju. Nadalje, ostvarivanje ovoga projekta otvorilo bi put prema zaštiti Dvorca Erdödy u Kutini koje je itekako nužno s obzirom da se radi ne samo o muzeju, već i o kulturnom dobru.

Tijek radova Radove je obišao gradonačelnik Zlatko Babić u društvu ravnateljice Muzeja Moslavine Kutina Jasmine Uroda Kutlić.
Radove je financiralo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske u vrijednosti od 300.000,00 kuna te Grad Kutina u vrijednosti od 240.000,00 kuna. (www.kutina.hr)