Najveći proračun u povijesti Županije ima tri ključne odrednice: obnova, razvojni projekti i revitalizacija

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije usvojen je najveći proračun u povijesti Županije u iznosu
od 281.393.422,39 €.

Župan Ivan Celjak izložio je tri ključne odrednice proračuna: nastavak projekata
obnove koje provodi Sisačko-moslavačka županija, pri čemu je naglasio kako je
u ovoj godini Županijska uprava obnovila 41 zgradu, odnosno objekt, koje sada
koriste deseci tisuća naših stanovnika. U tijeku su još 44 otvorena gradilišta u
području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, a na nekima od njih poput
županijske bolnice u Sisku, obnova i izgradnja značit će potpuno nove
komplekse zgrada zdravstvenog sustava kakve Sisak nije imao posljednjih 50
godina. Nova interna, Stara interna, zgrada uprave s bolničkom kuhinjom kakvu
naša bolnica nikad nije imala, Pedijatrija i zgrada Jodnog lječilišta, samo su neki
od tih objekta koje će Sisak imati po završetku obnove i izgradnje koju Županija
provodi uz potporu Vlade RH, sredstvima iz Fonda solidarnosti.
Druga cjelina proračuna odnosi se na razvojne projekte.
Iako je obnova objekata ključna, nova županijska uprava na čelu sa županom
Ivanom Celjakom pri kreiranju proračuna otišla je i korak dalje.
Razvojni projekti poput proširenja smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne,
projekt o kojem se samo pričalo posljednjih petnaestak godina, sada je u fazi
realizacije. I područje Siska i Moslavine imat će nove smještajne kapacitete.
Osim u području socijalne skrbi, razvojni projekti usmjereni su i na mlade te
izvrsne stručnjake koje Sisačko-moslavačka županija ima.
Kroz Regionalni centar kompetentnosti, Županija će Sisak učiniti obrazovnim
sjedištem, a dodajući novi sadržaj završetkom prvog učeničkog doma u Sisku,
nakon Novske, otvaraju se mogućnosti i za nove smjerove i privlačenje mladih.
Potpuni zaokret učinjen je i u području gospodarstva, mjere koje je uvela
Sisačko-moslavačka županija daju već konkretne pozitivne rezultate, a među
razvojne projekte uključeni su i poduzetnički centri koje će Županija uspostaviti
za područje Siska i Banovine.
Uz njih se nadovezuju i projekti revitalizacije koje će Županija provoditi u
suradnji s drugim institucijama, primjerice nacionalni projekt Majstorske škole u
Sisku. Ključna komponenta za razvoj gospodarstva je završetak autoceste od Lekenika
do Siska, a Županija će strateški nastaviti ulaganja na području gradova i općina
u cestovnu infrastrukturu, škole, domove zdravlja, ljekarne, igrališta, vatrogasne
domove oštećene u potresu i time potvrditi ulogu glavnog pokretača razvoja na
našem području.
Vatrogasci prvi puta nakon Domovinskog rata imaju priliku za potpuno
poboljšanje uvjeta rada, obnovu objekata i opreme koju koriste, zahvaljujući
inicijativi župana prema Vladi RH o dodjeli dodatnih 40 milijuna kuna
namijenjenih u području vatrogastva.
Od uobičajenog administrativnog tijela, Županija se prometnula u vodećeg
čimbenika na gospodarskom, socijalnom i društvenom planu.
Suradnja koju je župan Ivan Celjak ostvario sa svim resorima u Vladi RH,
omogućili su pokretanje projekata na koje se čekalo pa i punih tridesetak godina.
Sljedeća 2023. godina bit će zasigurno izazovna, budući je puno projekata
zadano u realizaciji, no uz potporu građana diljem županije i najveća prepreka
bit će premostiva.
Ova županija proživjela je i Domovinski rat i poplave i klizišta i potrese i
vrijeme je da se sada gospodarski i socijalno osnaži.
Proračun za 2023. godinu i odrednice koje on sadrži, jamči da će ovo županijsko
vodstvo iskoristiti sve pružene prilike za razvoj Sisačko-moslavačke županije.