Smotra zimske službe Grada Kutine

Pročelnik UO za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduard Gelešić i pročelnik Ureda gradonačelnika Robert Kolenc sa suradnicima i predstavnikom Postaje prometne policije Kutina izvršili su pregled stanja i mogućnosti operativnog djelovanja izvođača radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grad Kutine u zimskim uvjetima – zimske službe.

Utvrđeno je da je ugovorni izvođač zimske službe za područje Grada Kutine, tvrtka SLU-KOM d.o.o., tehnički i kadrovski spremna za obavljanje komunalnih poslova zimske službe te da su raspoloživi kapaciteti izvođača u operativnom stanju pripravnosti koja za svaki zimski period, u ovisnosti o vremenskim prilikama, traje od početka studenog tekuće godine do početka travnja sljedeće godine.

Pripremljena su specijalizirana vozila i oprema te je na raspolaganju oko 100 tona soli i oko 60 tona agregata koji će po potrebi biti posipani po kutinskim prometnicama. Grad Kutina upravlja sa oko 180 km nerazvrstanih cesta, koje su, u ovisnosti o značaju prometnice, meteorološkoj prognozi, uvjetima i vremenskim prilikama razvrstane u stupnjeve prioriteta.

Radi održavanja prohodnosti nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega sa nerazvrstanih cesta, izrađen je Operativno – Izvedbeni program za održavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina te nogostupa i staza na području Grada Kutine u zimskim uvjetima, za čiju provedbu su osigurana sredstva proračuna Grada Kutine u godišnjem iznosu od 500.000,00 kn.

Ispred zgrade tržnice izvršen je pregled spremnosti operativnog djelovanja izvođača na održavanju čistoće nogostupa, staza i ostalih pješačkih površina u zimskim uvjetima, tzv. „mala zimska služba“ koju obavljaju Komunalni servisi Kutina d.o.o., kojom prilikom je utvrđeno da je ova gradska tvrtka tehnički opremljena i kadrovski spremna izvršiti obvezu čišćenja i odstranjivanja snijega i leda s javnih pješačkih površina pod upravljanjem Grada. (www.kutina.hr)

Također, vrijedi podsjetiti građane na obvezu čišćenja snijega i leda s pločnika ispred svojih objekata te stambenih i poslovnih prostora kako bi dali svoj doprinos u čišćenju nogostupa i staza u zimskim uvjetima koji slijede.