Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Velike Ludine

Općinsko vijeće Velike Ludine 9. studenog održalo je svoju 14. sjednicu na čijem se Dnevnom redu nalazilo 17 točaka.

Vijeće je započelo prisegom vijećnika Maria Novaka (HSP) koji je zamijenio vijećnika Dražena Kralja (HSP), a zbog nemogućnosti obavljanja vijećničke dužnosti.

Tijekom Aktualnog sata, a na upit predsjednika Vijeća Vjekoslava Kamenščaka (HDZ) o aktualnostima koje su se odvijale od protekle sjednice vijećnike je upoznao načelnik Dražen Pavlović. „U ovom jesenskom dijelu započeli smo s drugim dijelom značajnih investicija. Završeno je tako asfaltiranje 1,4km ceste u ulici Bukovec u Grabrovom Potoku, kao i produžeci u Obrtničkoj i Cvjetnoj ulici u Velikoj Ludini. Sukladno planu u suradnji sa ŽUC-om provode se radovi na proširenju ceste od Male Ludine do Mustafine Klade, a kako bi se ista iduće godine asfaltirala cijela površina, a potom i uredile grabe i sve ostalo što je prema planu dogovoreno. Također, onda bi se pokušalo riješiti i proširenje ceste od centra Velike Ludine do groblja, a što bi uključilo i proširenje mosta te izgradnju nogostupa.“ – rekao je uvodno načelnik te napomenuo i kako se provodi niz manjih radova na održavanju nerazvrstanih cesta, kao i radovi na uređenju crkvu, te je održan sastanak s predstavnicima Županije i projektantom vezan uz izgradnju sportske dvorane. Ukoliko će se sve odvijati prema planu, na objavljeni bi se Javni poziv koji omogućuje 100-postotno financiranje prijavio ovaj projekt te bi radovi mogli započeti tijekom 2024. godine.

Vijećnik Vedran Svilić (SDP) upitao je može li se proširenje ceste od centra Velike Ludine umjesto do groblja produžiti do ulaza u voćnjake. Načelnik je odgovorio kako je cilj Općine da se u što skorijem roku sanira most, na kojem je trenutno promet jednosmjeran, kao i spoj s novoproširenom prometnicom prema Maloj Ludini, a sukladno mogućnostima, u nekim daljnjim planovima, odradila bi se i daljnja proširenja.

U nastavku sjednice sve su odluke donesene jednoglasno.

Prva među njima odnosila se na davanje suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Eko Moslavine d.o.o. Kutina. Kako je pojasnio direktor Danijel Husnjak, riječ je o kreditnom zaduženju od 420 tisuća eura kojim bi se iz sredstava HBOR-a namijenjenih za razvoj SMŽ omogućile investicije u opremu neophodnu za nastavak poslovanja, konkretno riječ je o nabavci kamiona s kranskom dizalicom, buldožera i fotonaponske elektrane.

Potom je usvojen Izvještaj o financijskom poslovanju Općine i proračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2022. godine. Kako je pojasnio Hrvoje Plaščar, viši referent za financijske poslove, prihodi Općine u tom su razdoblju iznosili 9,2 mln kn, dok su rashodi bili na razini od 6,9 mln kn, te Općina nema kreditnih zaduženja. Što se tiče Dječjeg vrtića, prihodi i rashodi bili su gotovo isti, 1,6 mln kn, te je naglasio kako Dječji vrtić ima kreditno zaduženje vezano uz proširenje koje se otplaćuje redovito te je do kraja još preostalo za otplatiti 229 tisuća kuna. Vezano uz Knjižnicu i čitaonicu naglasio je kako su prihodi iznosili 113, a rashodi 107 tisuća kuna. „Financijsko stanje je vrlo dobro i stabilno“ – zaključio je.

U nastavku su usvojene V. izmjene i dopuna proračuna. Kako je pojasnio Plaščar, riječ je o posljednjim izmjenama za ovu godinu, a kojima su zadovoljene sve potrebe. Prihodi su tako smanjeni za 80 tisuća kuna te je proračun zaključen na razini od 16 milijuna i 193 tisuće kuna. Najveće se promjene odnose na određena sredstva koja su sukladno aktivnostima dodijeljena Udruzi branitelja (8 tisuća kuna) i KUD-u (6 tisuća kuna). Vezano uz financije, vijećnici su prihvatili i produženje produženog prekoračenja pri PBZ-u u iznosu od 1 milijun kuna kratkoročno.

U nastavku se niz točaka odnosio na Dječji vrtić. Riječ je bila naime o donošenju statuta, imenovanju Upravnog vijeća, usvajanju Izvješća o radu za prošlu te donošenju Plana rada za aktualnu pedagošku godinu. Kako je pojasnila predsjednica Upravnog vijeća Martina Kovač Crnčec, određene su se točke morale odraditi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju. Napomenula je pritom i kako su prošle pedagoške godine u vrtiću djelovale četiri odgojne skupine s ukupno 65-ero djece, a 9 ih je pohađalo program predškole. Što se tiče ove pedagoške godine, u vrtiću također djeluju 4 odgojne skupine s ukupno 75-ero djece te 11-ero djece pohađa program predškole. Napomenula je kako su sva djeca čiji su roditelji iskazali interes upisana, ali i kako u starijoj skupini, a u  kojoj se nalazi većina djece predškolske dobi pojavljuju problemi zbog neujednačenosti u radu. Naime, kako se u skupini nalaze i nešto mlađa djeca, ne može se kvalitetno provoditi program predškole već djeca moraju ići na spavanje. Također, spomenula je i problem s konzerviranom hranom koja je često na jelovniku. U raspravu su se uključili i drugi vijećnici, a načelnik je zaključio kako će se o spomenutim problemima morati malo ozbiljnije porazgovarati s vodstvom vrtića. Što se tiče manjka prostora koji djelatnice ističu kao problem, napomenuo je i kako Općina već radi na projektiranju proširenja kojim bi se zadovoljili standardi za otvaranjem dvije grupe te bi se uredila i dvorana za aktivnosti. Vezano uz Upravno vijeće, do promjene je došlo samo pri jednoj članici, te je umjesto Ivone Klauda imenovana  Marija Naglić Vujović.

Kako bi se zadovoljile zakonske regulative usvojene su i Odluka o socijalnoj skrbi, Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata te I. izmjene i dopune Pravilnika o materijalnim i drugim pravima službenika i namještenika Općine. Na samom kraju I. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima poslovi zimske službe te ukopa pokojnika povjerava se općinskom poduzeću Ludina d.o.o., a koje je, prema predstavljenom Izvješću za prošlu godinu uspješno poslovalo, dok je ove godine, nabavkom nove opreme te novim zapošljavanjima podiglo komunalne poslove u Općini na jednu višu razinu. Zadnja se pred vijećnicima našla Odluka o pokretanju prodaje općinske nekretnine – ½ kuće koja je u općinskom vlasništvu, a na području Velike Ludine, za koju postoji zainteresirani kupac.