Natječaj Žuta točka

Počinje drugi ciklus natječaja „Žuta točka“ za udruge u Republici Hrvatskoj!
Udruge i zaklade iz cijele Hrvatske ponovno imaju priliku uključiti se u edukacijski program „Žuta točka“ i osvojiti sredstva za donacijske kampanje.
Natječaj će trajati tri tjedna – od 2. do 23.studenog.

Cilj natječaja je odabrati organizacije civilnog društva koje žele jačati svoje filantropske i
fundraising aktivnosti te uspješnije upravljati svojim organizacijama.

U novi ciklus natječaja mogu se prijaviti i organizacije koje su prošle godine sudjelovale, uz
uvjet da nisu osvojile novčanu nagradu na završnom predstavljanju donatorima.
Za prijavu na natječaj organizacije moraju poslati video u trajanju od 90 sekundi u kojem
predstavljaju svoju misiju potencijalnim donatorima (građanima i tvrtkama).
Kroz natječaj u organizaciji Zaklade Žuta točka, a u partnerstvu s Hrvatskom zajednicom županija,
Udrugom gradova, Zakladom Konrad Adenauer i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, birat će
se organizacije civilnog društva koje žele jačati svoje filantropske i fundraising aktivnosti te uspješnije
upravljati svojim organizacijama.
Projekt „Žuta točka“ prošle je godine okupio 22 udruge iz čitave Hrvatske, koje su, uz priliku za osvajanje
sredstava za konkretnu kampanju, dobile besplatnu edukaciju kroz pet modula te mentorsku podršku u
izradi prijedloga za doniranje i fundraising plana za prezentaciju za donatore. Na završnom događaju-
fundraising pitchu sudjelovalo je 17 udruga i dodijeljene su financijske nagrade najboljim udrugama za
provedbu fundraising aktivnosti – dvije nagrade, svaka u iznosu od 15.000 KN osigurale su tvrtke Wiener
osiguranje i A1 Hrvatska. Dobitnici nagrada su udruge LISINA AVANTURA MATULJI i DEBRA HRVATSKA.
Iz uspješnog pilot-projekta proizašla je Zaklada Žuta točka osnovana sa svrhom izgradnje filantropske i
fundraising kulture u Hrvatskoj kroz međusektorsku suradnju civilnog, javnog i poslovnog sektora te
aktivnu ulogu građana-donatora.

NATJEČAJ – pravila, uvjeti i kriteriji odabira
Predviđeno trajanje natječaja je tri tjedna, od 2 do 23. studenog. Prijaviti se mogu udruge i zaklade koje
su registrirane i djeluju na području Hrvatske najmanje dvije godine. Određeno razdoblje trajanja
organizacije je polazna točka za planiranje fundraising aktivnosti koje su u odnosu s prepoznatljivošću
organizacije u javnosti i razini socijalnog kapitala, kojeg je organizacija stvorila ili za koji postoji potencijal.
U novi ciklus natječaja mogu se prijaviti i udruge koje su prošle godine sudjelovale, uz uvjet da nisu
osvojile novčanu nagradu na završnom predstavljanju donatorima.
Za prijavu na natječaj organizacije moraju poslati video u trajanju od 90 sekundi u kojem predstavljaju svoju misiju potencijalnim donatorima (građanima i tvrtkama).
Video uradci se šalju na hrvatskom jeziku i ne smiju biti duži od 90 sekundi. Moraju biti autentični,
originalni, kreativni i kvalitetni te dostupni u obliku poveznice na YouTube ili sličnim servisima za
dijeljenje sadržaja. Mogu biti snimani i mobitelom.
Video bi trebao dati odgovor na neka od sljedećih pitanja:
 Zašto organizacija postoji i po čemu je prepoznatljiva?
 Koji je san organizacije, čemu teži i kako mijenja svijet na bolje?
 Koje su vrijednosti organizacije i kako ih demonstrira kroz svoje aktivnosti, komunikaciju i
odnose?
Navedena pitanja služe kao putokaz, a u videu nije potrebno doslovno odgovarati na navedena pitanja
niti će se video ocjenjivati po količini sadržaja, već po kvaliteti poruke i kreativnosti sadržaja.
Svoj video uradak možete prijaviti putem obrasca: NATJEČAJ ZA UDRUGE

Organizacija koja se prijavljuje daje dopuštenje Hrvatskoj zajednici županija i Zakladi Žuta točka da javno
objave videa na svojim komunikacijskim kanalima. Video ne smije sadržavati neprimjerene, uvredljive ni
diskriminirajuće sadržaje.
Stručni žiri će po završetku natječaja odabrati najviše 21 udrugu (s područja svake županije i Grada
Zagreba) koje će osvojiti besplatno sudjelovanje na drugom ciklusu edukacije o fundraisingu, koja će se
održati tijekom prvom kvartala 2023. godine. Žiri se sastoji od predstavnika Hrvatske zajednice županija,
Zaklade Konrad Adenauer, Udruge gradova, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Zaklade Žuta
točka.
Kriteriji za odabir videa su jasnoća vizije i misije organizacije, kvaliteta komunikacijske poruke,
kreativnost i originalnost videa te usmjerenost na ciljanu publiku (donatore – građane i tvrtke) i snaga
društvenog utjecaja organizacije u lokalnoj zajednici ili potencijal za isti. Najbolja videa bit će odabrana
prema ukupnom broju dobivenih bodova u skladu s navedenim kriterijima.
Nagrađene organizacije bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici i FB profilu Hrvatske zajednice
županija i Udruge gradova Republike Hrvatske, a pobjednici obaviješteni putem e-maila. Dobitnike
planiramo objaviti 9.12.2022.
Edukacija je planirana kroz 6 modula i održat će se on-line u prvom kvartalu 2023. uz završni susret uživo
svih sudionika edukacije. Sudjelovanje za dobitnike natječaja je besplatno i svaki sudionik će dobiti
potvrdu o završenoj edukaciji.

Dodatna vrijednost edukacije je mogućnost dobivanja novčanih nagrada za najbolje fundraising planove
koje će sudionici natječaja pripremiti i predstaviti na završnom susretu, koji je planiran uživo u proljeće
2023.
Ne propustite priliku dobiti edukacije koje vam mogu pomoći u uspješnijem upravljanju
vašim organizacijama, proširiti mrežu vaših kontakata i dobiti vrijednu novčanu nagradu!

O Zakladi Žuta točka
Iz uspješnog pilot-projekta natječaja proizašla je Zaklada Žuta točka, osnovana sa svrhom izgradnje
filantropske i fundraising kulture u Hrvatskoj kroz međusektorsku suradnju civilnog, javnog i poslovnog
sektora te aktivnu ulogu građana-donatora. Cilj Zaklade poticanje neprofitnih organizacija na pokretanje
filantropskih i fundraising aktivnosti kako bi postale financijski održive, povećale svoj društveni utjecaj i
socijalni kapital, poboljšale svoju komunikaciju u javnosti, postigle veću razinu transparentnosti u
financijskom upravljanju te imale visoku razinu etičkih standarda u prikupljanju donacija od građana i
tvrtki.
Kontakt: zutatocka.natjecaj@gmail.com Maja Glavaš Vodopija 098 9827 390 Katarina Leko 099 2550 374