Napreduju radovi na crkvu u Velikoj Ludini

Nakon proslave Dana župe – blagdana sv. Mihaela arkanđela, u Velikoj Ludini je krenula obnova crkve. Riječ je o radovima koji su obuhvatili obnovu tornja, fasade, kao i izmjenu lima.

Što se tiče tornja, odrađena je zamjena bakrenog pokrova, kao i konstrukcijskih elemenata, te uređenje fasade na pročelju. U sklopu tih početnih radova uređene su i kapelice.

U nastavku radova planirana je izmjena lima na dijelu krova uz toranj. Naime, dosadašnji pocinčani dotrajali lim mijenja se kvalitetnijim i skupljim bakrenim limom, te se mijenjaju postojeći dotrajali žljebovi i stavljaju bakreni. Na samom kraju i ostatak će se fasadnih ploha obojati kako bi crkva ponovno zasjala u punom sjaju.  

Ukupna vrijednost radova je oko 380 tisuća kuna, a financira ih Općina Velika Ludina.

Podsjetimo, ova crkva spomenik je kulture prve kategorije i jedna je od najljepših baroknih crkvi u široj okolici. Sagrađena je 1746. godine. Trenutno se u njoj odvija i obnova unutrašnjosti, a koju provodi Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija. Najznačajnija je i najvidljivija obnova glavnog i pomoćnih oltara te nekolicine kipova i slika, a što financijski podržava i Općina Velika Ludina.