Jesenas završeni radovi obnove krovišta na dva doma

Jesenas su završili radovi na obnovi krovišta na dva popovačka doma. Riječ je o krovištu Pučkog doma u Osekovu te krovištu Vatrogasnog doma u Donjoj Vlahiničkoj.

Vezano uz Pučki dom u Osekovu, koji je već duži niz godina vapio za ovom obnovom, riječ je o toplinskom izoliranju krova s novim pokrovom, a sukladno provedenom postupku javne nabave provelo ga je poduzeće DOMinvest d.o.o. iz Preloga. „Riječ je o investiciji vrijednoj nešto više od 520 tisuća kuna. Grad Popovača je za navedeni projekt ostvario potporu u iznosu od 310.000,00 kuna od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prijavivši se na mjeru 7.4.1. preko LAG-a Moslavina, dok je ostatak sredstava osigurao u svom proračunu“- istaknuo je gradonačelnik Popovače Josip Mišković.

Što se tiče Vatrogasnog doma u Donjoj Vlahiničkoj riječ je o demontaži starog pokrova, zamjeni dijela dotrajale drvene konstrukcije te montaži novog limenog pokrova na oko 440 m² ukupne površine krovišta. Za ovu investiciju Grad Popovača je iz proračuna izdvojio gotovo 175 tisuća kuna, a radove je izvelo poduzeće Limarija Turas d.o.o. iz Osekova.

Što se tiče društvenih i vatrogasnih domova, zahtjevi za njihovo redovno i pojačano održavanje su izraženi svake godine, a Grad ih pokušava zadovoljiti kako bi se ti objekti zaštitili od daljnjeg propadanja, odnosno kako bi se mogli nesmetano koristiti za potrebe udruga i mještana.