Gradsko vijeće Popovače raspravljalo o problemima na prometnicama

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače aktualizirane su i teme vezane uz komunalne probleme i prometnice.

Vijećnik Ivan Abaz (HDZ) ukazao je na određene, većinom komunalne probleme, u naselju Stružec, te je pitao kada će se oni riješiti. Gradonačelnik  Josip Mišković je rekao kako se od njihovog rješavanja, kao niti od provedbe projekata koji se odnose na razvoj naselja nije odustalo, no, oni će se provoditi sukladno financijskim mogućnostima.

Vijećnik Branko Gregurek (HDZ) iskazao je potrebu za povećanje sigurnosti pješaka pri prijelazu preko županijske prometnice. Gradonačelnik je naglasio kako se svjetlosna signalizacija može postaviti u dogovoru sa ŽUC-om,  te kako postoji dosta takvih problema, a prvo će se riješiti oni u blizinama škola, a potom i ovaj spomenuti u Potoku.

Vijećnik Andrija Ričko (HSLS) ukazao je na problem s vodom na cesti kod semafora u centru Popovače. Gradonačelnik je rekao kako je taj problem za obilnih kiša već dugo prisutan, no, nažalost, prvo je ŽUC odbijao odgovornost, a sada upućuje na upravitelja državnim cestama, budući da je ta prometnica u međuvremenu dobila novu kategorizaciju.