Promocija knjiga dr. Ivana Koprića

Ogranak Matice hrvatske Kutina u suradnji s kutinskom Knjižnicom i čitaonicom organizator je promocije knjiga dr. Ivana Koprića.
  Ravnateljica Knjižnice i čitaonice Kutina, Suzana Pomper pozdravila je u Kutini zanimljivog gosta, inače dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu.
  

Pjesnička zbirka “Intergalaktički peljar” i knjiga “Pjesništvo vrbovečkog kraja” u kojoj je Koprić jedan od autora, predstavljene su kutinskoj publici. “Intergalaktički peljar” sadrži gotovo stotinjak pjesama, a zanimljiv je kako starijoj, tako i mlađoj populaciji. Upravo mlađa generacija iz dijaloga pjesnika sa samim sobom može štošta naučiti.
  

Moderatorica promocije, Matea Paripović, inače predsjednica Ogranka Matice hrvatske Kutina, u opuštenom razgovoru s dr. Ivanom Koprićem nastojala je staviti naglasak na aktualne teme s kojima se Koprić također bavi, a koje su bliske mlađoj populaciji koja je u većem broju bila zastupljena u kutinskoj Knjižnici.  
 Kako su Koprićevi kolege pjesnici kazali “…ovdje je riječ o jezično i intelektualno uzbudljivoj knjizi koja izmiče postojećim poetičkim strujanjima i tendencijama te je u istodobnoj komunikaciji i s prošlošću i sa suvremenošću, ali i s drugim tekstovima, otkrivajući pjesnika-erudita“ . Koprić s velikom ljubavlju piše i o temama vezanim uz vrbovečki kraj iz kojega, među ostalim, crpi inspiraciju.

 Stihove autora publici su čitali učenici Tehničke škole Kutina.

U ime Grada Kutine književnog gosta pozdravio je predsjednik Gradskog vijeća Kutine, Robert Krpes.


 Profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić rođen je 1965. u Vrbovcu, jedan je od najvećih stručnjaka za javnu upravu u Hrvatskoj i jedan od najistaknutijih zagovornika reforme javne uprave u hrvatskoj javnosti. Koprić je autor ili suautor više od 20 knjiga, više od 110 znanstvenih i preko 180 stručnih i drugih radova, od čega je značajan broj objavljen u inozemnim publikacijama. Među njegovim knjigama valja istaknuti i knjigu “Uspavano srce demokracije” sa znakovitim podnaslovom “Lokalna samouprava za građane i zajednicu”. Riječ je o 52 kolumne koje je Koprić napisao za lokalni Vrbovečki list od 2012. do 2018. godine, a koje kritički analiziraju i nude pregršt ideja za reformu javne uprave.