Izvode se radovi obnove nasipa u Petrinji – ulaganja u vrijednosti 60 milijuna kuna

Župan Ivan Celjak zajedno s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, u srijedu, 17. kolovoza 2022. godine, obišao je radove na nasipu uz rijeku Kupu u mjestu Krnjica, Petrinja, na kojemu su u tijeku sanacije šteta nastalih u potresu.
Desnoobalni nasip rijeke Kupe u Krnjici pretrpio je znatna oštećenja prilikom potresa, a na pojedinim dionicama ugrožena je njegova stabilnost i zaštita zaobalja od velikih voda. Nasip se obnavlja u duljini od gotovo 5 km, a vrijednost investicije je nešto više od 37 milijuna kuna.

„Nakon razornih potresa u prosincu 2020. godine imali smo teška oštećenja na 15 vodnih građevina na području Sisačko-moslavačke županije. Na tri lokacije u Petrinji također smo imali teška oštećenja. U tijeku su sanacije desnoobalnog nasipa uz rijeku Kupu na području Krnjice te na području Bresta. U ponedjeljak kreće sanacija lijevoobalnog nasipa rijeke Petrinjčice. Vrijednost ovih radova je oko 60 milijuna kuna i vrlo smo zadovoljni aktivnostima Hrvatskih voda na području Sisačko-moslavačke županije. Vrlo je važno da svi radovi budu izvedeni kvalitetno, da budu izvedeni što brže i na taj način osnažimo osjećaj sigurnosti kod naših sugrađana pred ugrozom od poplava“ izjavio je župan Celjak ovom prigodom.

Važnost obnove sustava obrane od poplava koji su stradali u razornom potresu na području cijele Sisačko-moslavačke županije posebno ističe i Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda. „Na području Petrinje obnavljamo oko 8 km nasipa, a radi se i na sisačkom području. Imamo ovakvih 15 gradilišta u vrijednosti 200 milijuna kuna i svi su u fazi izvođenja“. Desnoobalni nasip u mjestu Krnjica uz rasjedne pukotine koje su nastale kao posljedica potresa doživio je i slijeganje na pojedinim dionicama kojima je smanjeno njegovo sigurnosno nadvišenje, a tijek radova nadalje pojašnjava Đuroković: „Ulazi se 1,5 m u temeljno tlo, dodatno se na brojnim mjestima vrši mlazno injektiranje kako bi se poboljšalo temeljno tlo. Zemlja se još armira i geomrežama kako bi novi nasip u potpunosti mogao odoliti nekim novim potresnim silama koje se mogu pojaviti na ovome području“.

Obilasku radova na nasipu u mjestu Krnjica nazočila je i Elizabeta Kos, ravnateljica Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koja ističe: „Prilikom potresa stradala je infrastruktura, kako preventivna odnosno nasipi, tako i vodnokomunalna infrastruktura u području vodoopskrbe i odvodnje i nastale su štete od erozija i klizišta. Za sva ta tri načina saniranja infrastrukture Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je prijavilo štete za Fond solidarnosti i za ta tri poziva na raspolaganju imamo 555 milijuna kuna alociranih sredstava. Sva su sredstva ugovorena, te osim Krnjice i Bresta na još 15 lokacija na području Sisačko-moslavačke županija. Cilj je sredstva potrošiti do 15. svibnja 2023. godine.“