Gradsko vijeće Popovače ponovno raspravljalo o radu kompostane

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače vijećnik Ivan Abaz (HDZ) ponovno je podsjetio na problem Kompostane u Strušcu. „Mještane zanima koji je razlog da Grad ne čini ništa kako bi se taj problem riješio“ – naveo je u svom pitanju.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je naglasio kako je Grad nedavno uputio dopis Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, a u kojem je tražen uvid inspekcijske službe, te zatražilo da Grad bude obaviješten o rezultatima tog uvida, no još nije zaprimio nikakav odgovor.

Napomenuo je i kako su s vlasnikom održani brojni sastanci, te kako je nedavno uslijedio i obilazak terena koji je predviđen kao potencijalna lokacija za izmiještanje kompostane, a koja se nalazi iza crpne stanice te je udaljena od kuća i nekoliko kilometara. Napomenuo je i kako je Grad razmišljanja da se uz postojeću lokaciju vežu projekti koji su vezani za Grad, poput reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, a s čim se složio i vlasnik, budući da je svjestan svih problema.

„Ono što je i tada rečeno na tom sastanku te je u obilasku zatraženo od njih, da taj svoj postupak učine maksimalno moguće da se ne osjeti i da na taj način pokušamo pomoći ljudima. U ovom času, očito bez obzira na njihova obećanja, osjeti se smrad ili neugodan miris i mislim da je jedino rješenje da se zatvori ili da se iznađe nova lokacija. Jednostavno, to je u ovom času odluka nadležnih službi, ja za to neću reći ni da sam ni da sam protiv. Ako se dogodi da netko ukaže da ta kompostana ne radi po zakonu ili da obeštećuje okoliš i da se izda privremeno ili trajno za zabran,  mislim da bi vaši, pa možda i naši apeli, kao što smo krenuli u tom smjeru bili zadovoljeni. Ovako se samo stvara jal između ovdje nas, što političkih, što ljudski, ljudi zovu u 2 u noći, a ja im ne mogu pomoći jer nije moja nadležnost.“

Dodao je i kako kompostanu često obilaze inspekcije, no, očito da posluje prema propisima budući da još nije zatvorena te je problem zasigurno u tehnološkom procesu koji podrazumijeva i neugodan miris.