Aglomeracija – Ilova i Gojlo

Pokrenuta je procedura preuzimanja dijela radova na vodovodnom cjevovodu Ilova /Gojlo u sklopu projekta Aglomeracije.
Očekuje se da će proces preuzimanja biti završen u roku od sedam dana te će time ovaj dio projekta Aglomeracije Kutina biti završen. Kroz projekt je napravljeno devet kilometara mreže u ugovorenoj vrijednosti oko 11 milijuna kuna.(www.kutina.hr)