Obnova županijskih prometnica na području Grada Popovače

U tijeku su radovi na rekonstrukciji županijskih prometnica na području Grada Popovače. Riječ je o dvije lokacije, Ciglenica-Gornja Gračenica te Osekovo-Stružec.

Radovi obuhvaćaju uređenje asfaltnog sloja u dva nova sloja, uređenje bankina, uređenje cestovnih jaraka, izrada betonskih cijevnih propusta te prilagodbu kolnih ulaza, a sve u dužini oko 1,8km na lokaciji Ciglenica-Gornja Gračenica te oko 1,2km na  lokaciji Osekovo-Stružec.

Ukupna vrijednost radova procijenjena je na 2 milijuna kuna, a financiraju se na način 50%  Grad Popovača, a 50% Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije.  Izvodi ih tvrtka Medo grupa d.o.o., a trebali bi biti završeni kroz nekoliko dana.

Dinamikom radova zadovoljan je i gradonačelnik Popovače Josip Mišković koji je iste obišao u pratnji izvođača. Tom prilikom istaknuo je kako će se na ovim lokacijama radovi nastaviti iduće godine te će prometnica kroz cijelo naselje Ciglenica, kao i ona između naselja Osekovo i Stružec biti u cijelosti rekonstruirane, a samim time i sigurnije za prometovanje.