Kutini, Velikoj Ludini i županiji 5 iz transparentnosti proračuna, Popovači 4

Grad Kutina te općina Velika Ludina, baš kao i Sisačko-moslavačka županija, ocijenjeni su peticom, a Grad Popovača četvorkom iz transparentnosti proračuna prema istraživanju Instituta za javne financije koji je predstavio rezultate osmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina. Cilj istraživanja bio je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama, a to su:

-izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2020.;

-izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2021.;

-prijedlog proračuna za 2022.;

-izglasani proračun za 2022.;

-proračunski vodič za građane za 2022.

Grad Kutina, općina Velika Ludina i Sisačko-moslavačka županija objavili su svih pet dokumenata na svojim web stranicama što ih svrstava u društvo jedinica lokalne i regionalne samouprave koji su na najvišoj razini po transparentnosti proračuna.

Više detalja o proračunskoj transparentnosti možete saznatiu nastavku:

Najmanje proračunskih dokumenata prosječno objavile su općine u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (3,8 od 5). Sve općine Požeško-slavonske županije objavile su svih pet ključnih proračunskih dokumenata. Kad je riječ o gradovima, najmanje dokumenata objavili su gradovi u Sisačko-moslavačkoj (4,1), a svi gradovi u sedam županija (u odnosu na pet županija prethodnog ciklusa) objavili su sve ključne dokumente (Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Primorsko-goranska, Šibensko-kninska i Zagrebačka).

Prema prosječnoj transparentnosti svih lokalnih jedinica na svome području, vodeće su Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Varaždinska i Međimurska, a na začelju se nalaze Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Dubrovačko-neretvanska i Brodsko-posavska županija.