Gradsko vijeće Popovače aktualiziralo temu o sigurnosti prometovanja u blizini OŠ Zorke Sever

Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskog vijeća Popovače predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a Katarina Uremović istaknula je kako se otvorenjem OŠ Zorke Sever promet ulicom Bana Jelačića drastično povećao te su pješaci, a posebice djeca, u opasnosti. „Planira li grad i kada graditi pješačku stazu u toj ulici.?“ – upitala je gradonačelnika.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je istaknuo kako izgradnja te pješačke staze nije predviđena u ovoj godini, ali vezano uz sigurnost djece u prometu, u Kolodvorskoj ulici odradit će se određene intervencije. „Planiran je pješački prijelaz ispred samog ulaza u školi, a koji će se označiti signalizacijom i bit će postavljeni i ležeći policajci budući da se dosta roditelja žalilo na brzu vožnju u tom dijelu. Za tu su investiciju već osigurana sredstva. Što se tiče pješačke staze u ulici Bana Jelačića, cilj Grada je prvo završiti kanalizaciju, a što je u planu još ove godine, a potom, kada se stvore uvjeti za izgradnju pješačke staze, ista bi trebala biti realizirana u dvije faze.” – odgovorio je gradonačelnik.