Aktualni sat sjednice Gradskog vijeća Kutine

Nebojša Čović (HDZ) postavio je pitanje postoji li mogućnost uvođenja javne rasvjete na spoju Vinogradske ulice sa Kletištem jer osim stanovnika taj dio sve više koriste rekreativci?
Gradonačelnik mu je odgovorio da u sjevernom dijelu grada ima područja gdje nema rasvjete, no ide se na to da se svake godine izgradi negdje ulična rasvjeta. Negdje to traje duže, zbog opsežne dokumentacije te usuglašavanja s HEP-om. Kada bude ta ulica na redu stanovnici će biti obaviješteni.  
Jure Nikšić (HSU) pitao je kakva je situacija sa zakupom poljoprivrednog zemljišta?
 Oko 800 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta bit će dano u zakup, a predano je 79 zahtjeva na taj natječaj.
– Proces obrade podataka je vrlo obiman posao i povjerenstvo na tome radi, a rezultati toga natječaja odnosno objava onih koji će dobiti zemljište u zakup trebali bi biti poznati u jesen na prvoj sjednici nakon ljetne stanke, objasnio je pročelnik za gospodarstvo, poduzetništvo razvoj, Hrvoje Krmelić.  
 

Vijećnica Barbara Mihaljević (SDP) iznijela je pritužbu građana na Moslavinu plin d.o.o. Građane zanima tko popisuje brojila jer već nekoliko mjeseci dobivaju račun za plin po procjeni, a ne po potrošnji. Pročelnik Krmelić uputio ih je na Moslavinu plin jer grad s tim nema ništa. „Oni su zaduženi kao distributer plina za popisivanje i održavanje brojila i njima treba postaviti to pitanje.“.
  Miroslava Šnjarića (nezav. vijećnika) zanimalo je kada će biti nadoknađena novčana šteta zbog seizmičkih mjerenja tvrtke Vermilion iz Poljske. Štete su učinjene na poljskim površinama i putevima i zanima ga kada će grad dobiti i isplatiti ta sredstva kako bi ljudi sanirali štete i spremili se za jesensku sjetvu.
Pročelnik Hrvoje Krmelić je odgovorio da je zahtjev za ta sredstava podnesen, a iako poljski putevi nisu u vlasništvu grada, grad tu želi izaći u susret. Izvođači su zaprimili zahtjev i uskoro će to obraditi, te bi se trebale znati i točne informacije i ponuda da se može krenuti u sanaciju tih puteva.  
 

Drago Šparavac (HDZ) iskazao je nezadovoljstvo mještana Gornje Slatine i Šartovačkog brda s pitanjem zašto kanalizacija koja se radi u sklopu Aglomeracije ne ide u njihova područja i hoće li i za njih biti besplatno priključenje ako se to bude izvodilo kasnije?
 Ukazao je i na situaciju da Donja Slatina pliva u blatu uslijed obilnih kiša. „Prekopi su malog promjera i ne može progutati tu silnu vodu i mulj“. Direktor Moslavine d.o.o. Mijo Šepak odgovorio je kako ovo nisu jedina područja gdje ne prolazi Aglomeracija jer ih ima i u drugim mjesnim odborima. Razlog tome je studija izvedivosti tj. isplativosti, ali i visina i obim investicije koja ne može po studiji biti veća od 3% priuštivosti cijene komunalne usluge na tom području. „Morali smo rezati obuhvat u više područja i u kanalizaciji i vodnoopskrbnom dijelu. Inače mještani u Slatini će dobiti kanalizacijski sustav sa prepumpnom stanicom, što je dodatni trošak. Šartovačko brdo i Risovac će kao i sve neobuhvaćene ulice, primjerice u Ilovoj, dobiti kanalizaciju kroz projektiranje budućih faza izgradnje za koja će se pratiti natječaji iz svih izvora, osobito onih za ruralna područja. „Hoće li biti besplatno ovisit će upravo o izvorima načina financiranja i bit će po pravilima datog natječaja. Zato treba na vrijeme izdvojiti sredstva za projektiranje, ako natječaj izađe da se može aplicirati na vrijeme za te projekte“- odgovara direktor Moslavine d.o.o.
  Što se tiče odvodnje i poplava u Slatini odgovorio je pročelnik za komunalni sustav Eduard Gelešić. Kako je rekao zadnje padaline bile su ekstremne i tamo je bilo najviše problema. Grad je promptno reagirao sa svim službama, no problem i dalje postoji ukoliko dođe do takvih ekstrema, kaže Gelešić.
 Vrše se razgovori s poljoprivrednicima da se izvrši zaštita cestovnih jaraka, a poslije svake takve kiše vlasnik ceste bi trebao sanirati nastale probleme. Jedan od prijedloga je da se na rubnom dijelu riješi pitanje dodatnog kanala da prihvati dio zemlje koji se slijeva ka cesti s poljoprivrednih površina koje se nalaze na velikom nagibu.
  Vijećnik Ivica Glibo (MOST) tražio je komentar gradonačelnika na nezadovoljstvo pojedinih potpisnika udruga sa dodijeljenim sredstvima, misleći pritom vjerojatno na Udrugu Specijalne policije RIS koja je jedina javnim priopćenjem izrazila nezadovoljstvo.
 Gradonačelnik je odgovorio da dio udruga ima akumulirana sredstava iz raznih projekata, a dogovor je da će im ukoliko ne budu imali sredstava ili im budu ugroženi rad i opstanak biti dodijeljena dodatna sredstava. Argumentirao je to situacijom s porastom cijena energentima i krizom, te istaknuo kako se ne želi ići na povećanje prihoda kroz namete građanima, zbog čega će morati trpjeti i standard u društvenom životu na koji smo navikli. „Rashodi su smanjeni i na niz drugih stavaka. Pratit ćemo situaciju do kraja godine i vidjeti što se može na rebalansu proračuna“, zaključio je Babić.
 

Jasminka Molnar (SDP) podsjetila je gradonačelnika na predizborna obećanja usmjerena na benefite za djecu i građane kao što su besplatan vrtić, besplatni produženi boravak, hranu u školama, sufinanciranje udžbenika i podizanje standarda mladih u gradu. Što se postiglo, te ako nije, zašto je tome tako? Zanimalo ju je i koliko je investicija došlo u Kutinu u ovom mandatu?
 Babić je u odgovoru vijećnici istaknuo kako je današnja ekonomska situacija značajno drugačija nego situacija pred izbore, te pobrojao što se sve napravilo. Naveo je uvođenje nove mjere, sufinanciranja školskog pribora od 2017. godine, čiji je iznos sada nešto niži zbog ekonomske situacije. Dječji vrtić nije potpuno besplatan, ali roditelji plaćaju samo prehranu od 200-250 kn dok ostali dio ekonomske cijene vrtića od 2000 kn plaća Grad. „Ne može se reći da se ne radi na realizaciji onog što smo obećali ali to se mora uskladiti  s proračunskim mogućnostima. Jedno je bilo ranije, a jedno je danas čega ste svi svjesni, a tako je u svim gradovima“- odgovara Babić.
Što se tiče investicija navodi kako je u gradu u tijeku 7 investicija, kako su Poslovne zona 2 i 3 gotovo popunjene, a Industrijsko logističku zonu čuvaju za neku krupniju investiciju. „Ako se uzmu u obzir sve okolnosti situacija je zadovoljavajuća.“, zaključuje gradonačelnik.

 Drago Šivak (SDP) iznio je primjedbu na neuredno održavanje postavljenog objekta kućice za popravak bicikala kod Prijamnog centra, te ukazao na potrebu uređenja biciklističke staze na potezu Mikleuška – Ciglenica- Mramor brdo – Repušnica. Dio je asfaltirao Grad Popovača i ima li mogućnosti da se u suradnji s njima uredi to područje za bicikliste.
Gradonačelnik je odgovorio kako sve većom popularnošću biciklizma postoje planovi za izgradnju dodatnih biciklističkih staza na području Grada Kutine. Radi se  projektna dokumentacija za stazu od Prijamnog centra Lonjsko polje do budućeg jezera Polojac odnosno Šartovca i u tijeku je  izrada projektne dokumentacije za Fumićevu ulicu.
Što se tiče staze prema Popovači može se razgovarati s Gradom Popovačom, Parkom prirode i Hrvatskim šumama i naći načina da se te staze dovedu u red, a stup za popravak bicikala će se riješiti u suradnji s Parkom prirode.