Gradsko vijeće Popovače ponovno aktualiziralo obnovu županijskih cesta

Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskoga vijeća Popovače interes je ponovno bio iskazan za obnovu županijskih prometnica.

Josip Vlašić (HSP) upitao je gradonačelnika koje će se dionice obnavljati, je li sa ŽUC-om potpisan ugovor, te kada će početi radovi.

Gradonačelnik Josip Mišković  u odgovoru je naglasio kako je u Proračunu za tu namjenu predviđen iznos od 1 mln kn, te kako je dogovoreno da to budu dvije lokacije, Ciglenica te Osekovo-Stružec.

„Ugovor je proljetos potpisan, provedena je javna nabava i radovi bi uskoro trebali krenuti na lokaciji Osekovo-Stružec u dužini od oko 1km od strane table Osekovo, dok se vezano uz Ciglenicu pojavio problem. Građani Ciglenice negoduju budući da smo planirali u prvoj fazi ove godine odraditi rekonstrukciju oko 1km ceste od strane Mikleuške, dok bi iduće godine završili ostatak do križanja. No, zbog projekta Aglomeracija Kutina koji se provodi na tom području, a dio se radova odvija u samim cestovnim jarcima, smo u dogovoru sa ŽUC-om zamijeniti te dvije faze pa ćemo tako krenuti od strane križanja u Gornjoj Gračenici. Zbog tih radova Aglomeracije zasigurno bi bila poremećena dinamika radova rekonstrukcije prometnice, a vjerojatno bi kasnije na neke se dijelove trebali i vraćati ili pak dodatno sanirati, a to ne dolazi u obzir. Dakle, radovi rekonstrukcije prometnice ne uključuju samo asfaltiranje već i uređenje cestovnih jaraka i bankina i cilj nam je da se radovi obave kvalitetno i da građani budu zadovoljni. Razumijemo njihovo negodovanje, ali moramo prije svega misliti na kvalitetu i sigurnost prometovanja.“ – zaključio je u odgovoru gradonačelnik Josip Mišković.