Zbrinjavanje otpada na području Popovače odvija se prema planu

Komunalni servisi Popovača 1. travnja započeli su sa zbrinjavanjem otpada na području Grada Popovače. Prema planu, mješoviti komunalni i biorazgradivi otpad sakuplja se jednom tjedno, a papir i plastika jednom mjesečno.

Kako ističe direktor KSP-a Marijan Belančić, korisnika je trenutno 2.882, a problema na terenu nije bilo. Budući da dio korisnika još uvijek kante izvozi prema starom rasporedu, direktor podsjeća kako je novi plan zajedno sa cjenikom dostavljen na njihove kućne adrese, a može se pronaći i na web stranicama Komunalnih servisa.
Prije samog preuzimanja ovog posla, KSP je radio nekoliko analiza, te je konačna cijena za korisnike koji samostalno kompostiraju biootpad umanjena za 38% ako otpad pravilno razvrstavaju. Tako će, primjerice, korisnici koji jednom iznose mješoviti komunalni otpad te papir i plastiku, plaćati iznos od 63,96kn s PDV-om, dok će svaki sljedeći odvoz mješovitog otpada plaćati po 7 kn +PDV. Građani koji uz kante za miješani otpad koriste i kantu za biootpad, ostvaruju popust na cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada od 35% što znači da će za jedan odvoz platiti 66,67 kn s PDV-om, dok će svaki sljedeći odvoz mješovitog otpada plaćati po 7 kn +PDV.

„Naše poduzeće prvo je koje se srelo s novim izgledom cjenika i određenim formalnostima koje smo morali zakonski zadovoljiti, a kako bi ovaj posao u potpunosti funkcionirao potrebno je još odraditi određene aktivnosti, većinom je riječ o nabavci opreme, odnosno kanti, te o administrativnim stvarima, no, sve funkcionira i sada.“ – zaključio je direktor KSP-a Marijan Belančić.