VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, obavještava građane Grada Kutine da pokreće izradu:

VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutine

Mole se građani da svoje zahtjeve, prijedloge i primjedbe za eventualne izmjene navedenog plana dostave do 15.04.2022. godine na adresu: Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Trg kralja Tomislava 12, Kutina ili na mail: prostorno@kutina.hr.

Dostavljeni zahtjevi, prijedlozi i primjedbe služit će za izradu ciljeva i programskih polazišta navedenog Plana i bit će sastavni dio Odluke o izradi. Zahtjevi, prijedlozi i primjedbe dostavljeni izvan gore navedenog roka, kao i novi zahtjevi, prijedlozi i primjedbe, koji će eventualno biti podnijeti u tijeku postupka izrade navedenog plana, neće se razmatrati.

Detaljne informacije mogu se dobiti na telefon 692-036, 692-034 ili osobno na gore navedenu adresu.(www.kutina.hr)