Raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz županijskog proračuna. Na poziv se mogu javiti udruge i druge organizacije civilnog društva. Projekte mogu prijaviti za aktivnosti:zaštite i promicanja ljudskih prava te unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu, razvoja i promicanju kulture, vjerske baštine i kulturnog amaterizma,

tehničke kulture, povećanja životnih standarda umirovljenika i osoba treće životne dobi, razvoj i promicanje športa, jačanja i poticanja na multimedijske aktivnosti, razvoj dobrovoljnog vatrogastva, jačanje i razvoj gospodarskih, poljoprivrednik i turističkih aktivnosti, prevenciji bolesti i zdravstvenoj zaštiti, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti, ostalim područjima od značaja na razvoj civilnog društva i zadovoljavanju javnih potreba u ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim aktima Županije.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna. Ukupna vrijednost javnog natječaja iznosi 540.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren 15. travnja, pa sve do iskorištenja planiranih sredstava za donacije i pokroviteljstva, a najkasnije do 31. prosinca. Udruge ili organizacije civilnog društva mogu se prijaciti i ugovoriti najviše dva programa/projekta u sklopu natječaja.

Tekst Javnog natječaja, upute za prijavitelje, obrasci i izjave dostupne su internet stranici županije www.smz.hr.