Moslavina – Skrivena zemlja

U organizaciji LAG-a „Moslavina“ i turističkih zajednica Ivanić-Grad, Čazma, Popovača, Kutina i Sjeverna Moslavina održane su edukativne radionice namijenjene turističkim subjektima na području regije Moslavine, a s ciljem digitalizacije turističke ponude Moslavine kroz digitalnu online platformu moslavina.travel.

Navedena digitalizacija dio je projekta “Brendiranje destinacije Moslavina” kojim je cilj stvoriti jedinstveni vizualni identitet naše destinacije, te objediniti regionalnu turističku ponudu u jedinstvenu i prepoznatljivu turističku destinaciju.

Na edukacijama je prisutnim predstavnicima turističkih subjekata prikazano kako koristiti softversko rješenje TourExplorer putem kojeg mogu uređivati prikaz svog subjekta na platformi, a ujedno i kako koristiti rezervacijski sustav putem kojeg su na platformi posjetiteljima iste omogućene online rezervacije i upiti za ponudu.

Više o digitalizaciji turističke ponude Moslavine možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://moslavina.travel/