Gradnja zgrade na trgu u Kutini ovija se prema planiranim rokovima

Gradnja višenamjenske zgrade na Trgu dr. Franje Tuđama u Kutini napreduje planiranom dinamikom. Trenutno se gradi prvi kat zgrade, a dosada je napravljeno prizemlje i podzemna garaža. U Zgradi koju gradi APN bit će izgrađeno 12 stanova za zbrinjavanje branitelja te 15 stanova koje će otkupiti građani po modelu poticajne stanogradnje – POS-a. Grad Kutina otkupit će od APN-a višenamjensku dvoranu iz kreditno zaduženja u visini 14 mil. kn
Grad Kutine za potrebe gradnje zgrade darova je zemljište te je uredio komunalnu infrastrukturu i to neće biti uračunato u cijenu stana po modelu POS-a, izvijestio je Hrvoje Krmelić, pročelnik za gospodarstvo Grada Kutine. Dodao je kako su građanima koji se nalaze na listi za otkup stanova predstavljene mogućnosti kreditiranja u poslovnim bankama.

Hrvoje Krmelić, pročelnik UO za gospodarstvo Grada Kutine

Gradnja višenamjenske zgrade na glavnom trgu u Kutini započela je 1. listopada prošle godine. Od tada su vremenske prilike išle na ruku graditeljima pa radovi napreduju prema planu, ali poteškoće nastaju zbog kašnjenja u isporukama građevinskog materijala, izvijestio je Mario Pranjić, direktor tvrtke Venka gradnja iz Novske, koja izvodi građevinske radove.

Mario Pranjić, direktori VENKA gradnja Novska

Rok završetka građevinskih radova višenamjenske zgrade u Kutini je 31. prosinca ove godine.