Zavoda za hitnu medicinu SMŽ posjetila ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije zajedno s ispotavama u Petrinji i Glini posjetili su ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, prim.mr. Majom Grba-Bujević, dr.med. te župan Ivan Celjak sa suradnicima.

Također, održan je i radni sastanak na kojem se Grba-Bujević upoznala s radom zavoda, ali i s projektima koji se planiraju.

“Sisačko-moslavačka županija uz pomoć Ministarstva zdravstva i dalje će nastaviti ulaganja u zdravstvo na području SMŽ. Posebno ističemo da smo za ovu godinu prvi puta u povijesti dobili povećanje decentraliziranih sredstava i to za 3,7 milijuna kuna, od kojih će 1,9 milijuna kuna ići za Zavod za javno zdravstvo, 1 milijun za Opću bolnicu ”dr. Ivo Pedišić” u Sisku i 800.000,00 kn Zavodu za hitnu medicinu kako bi se kupila dva nova vozila”, istaknuo je župan Celjak.

Ravnateljica HZHM Maja Grba Bujević dr.med., izrazila je zadovoljstvo viđenim te se zahvalila svim djelatnicima hitne medicine posebice na trudu, naporu i radu nakon razornog potresa. Također, zahvalila se županu Celjaku te potpredsjedniku Vlade RH Tomi Medvedu na učinjenom za zdravstveni sustav te hitnu medicinsku službu na području Sisačko-moslavačke županije. U komunikaciji s djelatnicima i pacijentima tijekom današnjeg posjeta uočeno je zadovoljstvo uvjetima u kojima se trenutno pruža potrebna medicinska skrb.