Reagiranje Petrokemije na medijske natpise o “zatvaranju” tvornice

Vezano uz informaciju o „zatvaranju“ Petrokemije zbog ukrajinske krize, koja je plasirana u pojedinim medijima, moramo zbog objektivnosti informiranja reagirati i istaknuti kako radimo punim kapacitetom i zadovoljavamo sve potrebe tržišta. Aktualna procjena je da nema strateških rizika koji bi mogli ugroziti sigurnost opskrbe mineralnim gnojivima u sezoni koja je u tijeku. Vezano uz opskrbu plinom, Petrokemija ima ugovore s velikim i stabilnim društvima kao što su INA i PPD, koji smanjuju rizike našeg poslovanja.

Naravno da energetska kriza ima utjecaj na sve proizvođače mineralnih gnojiva u Europi, pa tako i na Petrokemiju, ali čude nas ovakve pojednostavljene „prognoze“. Naglašavamo kako je u 2021. godini cijena prirodnog plina dosegnula povijesno visoke razine, ali Petrokemija je unatoč tome zadržala stabilnu poziciju poslovanja. Razumijemo interes za aktualna događanja i energetsku krizu, no vrlo jasno želimo dati sve relevantne informacije kako bi demantirali procjene onih koji možda i nemaju kompletan uvid u trenutnu situaciju, a svojim istupima štete Petrokemiji. 

Uprava tvrtke i nadalje će pravovremeno davati sve ključne informacije zainteresiranoj javnosti vezane uz optimizaciju poslovanja društva u aktualnim uvjetima.