Predstavnici Grada Kutine u obilasku Selišta

Zamjenica gradonačelnika Ivana Grdić i pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduard Gelešić, u pratnji predstavnika Vijeća mjesnog odbora Selište, izvršili su obilazak nerazvrstane ceste br. NC  33-001 – pristupna cesta groblju u Selištu.
U dogovoru s predstavnicima naselja Selište obavljen je obilazak terena kako bi se uvidjelo stvarno stanje i pronašla rješenja za nastale situacije.

Prilikom obilaska utvrđena su oštećenja u vidu udarnih rupa i uleknuća nastalih pojačanom uporabom prometnice uslijed izvlačenja drvnih sortimenata od strane Hrvatskih šuma. Sa svrhom otklanjanja nastalih oštećenja, s Hrvatskim šumama je dogovoreno da se što prije krene sa sanacijom i vraćanjem prometnice u prvobitno stanje.

Također, pregledom nerazvrstane ceste br. NC 33-005 – III desni odvojak (Vlajsović ), također u MO Selište, zatečena su manja oštećenja makadamskog kolnika, u vidu udarnih rupa, čija sanacija će biti provedena u kratkom roku. (www.kutina.hr)