KSP dodjeljuju vrtne kompostere

Komunalni servisi Popovača d.o.o. uputili su poziv zainteresiranim građanima Grada Popovače, korisnicima usluga gospodarenja otpadom, da se prijave za dodjelu vrtnih kompostera za kućno kompostiranje biorazgradivog otpada.

Grad Popovača će nabaviti 100 komada vrtnih kompostera zapremnine 350 l, čija je nabava sufinancirana iz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Konstrukcija kompostera omogućava upotrebu ljeti i zimi. Komposter nema dno zbog kontakta sa zemljištem i mikroorganizmima. Dimenzije kompostera su 810 mm x 810 mm x 740 mm (d x š x v). Kompostiranjem se dobiva kvalitetno gnojivo te se smanjuje količina komunalnog otpada u spremnicima za otpad. Komposteri će se besplatno dodjeljivati korisnicima koji zadovoljavaju uvjet da su korisnici usluga odvoza, sakupljanja i zbrinjavanja otpada na području Grada Popovače.

Građani koji su zainteresirani za kompostiranje, a zadovoljavaju navedeni uvjet mogu se javiti osobno u Komunalni servis Popovača d.o.o., Kutinska ul. 12, Popovača radnim danom od 7 – 15 sati ili na mail referentotpad.ksp@popovaca.hr u razdoblju do 18.02.2022.godine.

Više informacija mogu dobiti na broj telefona: 044/823-679