Kroz projekt “Kutina- grad inkluzivnog obrazovanja” osiguran 31 pomoćnik u nastavi

Grad Kutina je u sklopu projekta „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja“ osigurao 31 pomoćnika u nastavi za 31 učenika s teškoćama u nastavi.

Cilj projekta je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u njima primjerene programe odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u cilju ostvarivanja njihove uspješnije socijalizacije te podizanja razine njihovih obrazovnih postignuća i emocionalnog funkcioniranja.

Projekt „Kutina – grad inkluzivnog obrazovanja“ financiran je u okviru natječaja Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza IV. u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. kojeg je korisnik Grad Kutina, a projektni partneri su osnovnoškolske odgojno – obrazovne ustanove i Razvojna agencija Mrav d.o.o..

Ukupan iznos odobrenih sredstava za ovaj projekt je 1.404.355,80 kuna od čega je bespovratnim sredstvima financirano 90%, ukupno 1.263.920,22 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Uz obavezno sufinanciranje na projektu u visini od 10%, Grad Kutina je donesao Odluku o dodatnom financiranju plaća kako bi se povećale plaće pomoćnicima u nastavi za razdoblje 01.01.2022. do 30.08.2022.

Ovim sredstvima osigurava se rad ukupno 31 pomoćnika u nastavi za 31 učenika u što je uključeno svih pet osnovnoškolskih odgojno obrazovnih ustanova na području Grada Kutine.

U Osnovnoj školi Zvonimira Franka osigurano je 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika, u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića osigurano je 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika, u Osnovnoj školi Mate Lovraka osigurano je 6 pomoćnika u nastavi za 6 učenika, u Osnovnoj školi Stjepana Kefelje osigurano je 9 pomoćnika u nastavi za 9 učenika i u Osnovnoj školi Banova Jaruga osigurano je 5 pomoćnika u nastavi za 5 učenika.

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učenicima koji imaju veće teškoće koje ih sprečavaju u samostalnom funkcioniranju te trebaju stalnu ili povremenu potporu pomoćnika u nastavi. Pomoćnici u nastavi takvim učenicima pružaju pomoć tijekom odgojno-obrazovnoga procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakoga pojedinog učenika te prema uputama stručnoga tima. Dodjeljivanjem pomoćnika u nastavi, učenicima s teškoćama u razvoju se omogućilo i njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnome procesu na ravnopravnoj osnovi s drugim učenicima i time se spriječila njihova diskriminacija na osnovi invaliditeta.

Razdoblje provedbe ovog projekta je od 30. 8. 2021. do 30. 8. 2022. godine. (www.kutina.hr)