Gradsko vijeće Popovače o komunalnim problemima

Na nedavno održanoj sjednici Gradskog vijeća Popovače aktualizirano je niz komunalnih problema, a iskazane su i potrebe za izgradnjom ograde na groblju u Potoku, čišćenjem odvodnih kanala te potrebom za uspostavom dimnjačarske službe.

Vijećnik  Branko Gregurek (HDZ) je upitao gradonačelnika  kad će se izgraditi ograda na Mjesnom groblju u Potoku, a po kojem sada lutaju divlje životinje. Gradonačelnik Josip Mišković istaknuo je kako se radi o problemu koji se spominje već neko vrijeme stoga je u planu i njegovo rješavanje. “Dio poslova svakako će se odraditi u ovoj godini.”

Vijećnik Danijel Sučija (HDZ) gradonačelnika je upitao kada će se pristupiti čišćenju odvodnog kanala u Manceovoj ulici u Voloderu. Gradonačelnik je napomenuo kako je to zakonska obaveza Grada, a radovi su planirani nakon završetka zimske službe, no, ukoliko postoje određene situacije u kojima je nužna hitna intervencija, a sukladno prioritetima, to se može odraditi i ranije.

Vijećnik Zvonimir Kondres (HSP) gradonačelnika upitao je i što se događa s dimnjačarskom službom. Gradonačelnik je na napomenuo kako su na području Grada dva su koncesijska područja, jedno je aktivno, a za drugo je raspisan natječaj. U ovo času nažalost izostaje redovno održavanje, no  dogovoreno je s bivšim koncesionarom da preuzme sve hitne zahtjeve.