Start postrojenja DUKI 1

U Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. danas će (28. siječnja 2022.) nakon otklanjanja tehničkog kvara uslijediti ponovni start Postrojenja za proizvodnju Dušične kiseline 1 – linija 200.U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.