Stabilizacija financija ključ je uspjeha pozitivnog poslovanja Sisačko-moslavačke županije

Financijsko stanje Sisačko-moslavačke županije znatno je bolje u odnosu na ono prilikom primopredaje županijske vlasti.

Na stanje u blagajni te na mjere koje su poduzete da bi se manjak smanjio osvrnuo se župan Ivan Celjak: „51 mln manjak je od prije 6 mjeseci, a sada on iznosi 13 mln kn, 6,3 mln kn prihoda, a 7,4 mln kn mjesečnih rashoda. Zaista smo uložili velik trud da bi stabilizirali financije i da bi smanjili manjak. Bez obzira na višak prihoda koji trenutno imamo, moram reći kako će se ta masa financijskih sredstava potrošiti jer imamo preko 750 mln kn materijalne štete na objektima koji su u vlasništvu županije, odnosno županijskih ustanova, i mi ćemo to potrošiti na sanaciju posljedica potresa. Međutim, ono što je potrebno učiniti i ono što dugoročno ostaje, to su prihodi i rashodi, potrebno ih je uravnotežiti i taj manjak držati da bude što je moguće manji.“

Celjak navodi kako su u Županiji zaposlene 203 osobe, te kako su otvoreni za suradnju sa stručnjacima. „Nama će sigurno trebati stručnjaci i kada govorimo o pravnicima, ali i o građevincima, a s obzirom na situaciju koja nas očekuje, a to je sanacija materijalne štete izazvane potresom.“

Također, župan navodi kako bi volio da u županijskoj Upravi rade najbolji stručnjaci s područja Sisačko-moslavačke županije. „No, tu je sad stvar konkurentnosti plaća jer plaće u županijskoj Upravi nisu sjajne“, napomenuo je Celjak.

„Primjerice, u Gradu Sisku i Gradu Petrinji veće su plaće pročelnika od plaće pročelnika u Županiji. Plaće pročelnika su prije nekoliko godina smanjene za 30% i mi ih sad trebamo motivirati da rade doslovno 24 sata dnevno, a ja to i očekujem od njih, i mogu reći da su uvijek dostupni. Također, istaknut ću i da smo jednu subotu radili od 7 ujutro do 14h, dakle, mi nemamo radnog vremena. Također, vijećnici koji su podnosili amandmane na proračun znaju da su pročelnici bili zajedno sa službenicima i da su došli u nedjelju u prostor županije kako bi pomogli oko sastavljanja amandmana. Dakle, Sisačko-moslavačka županija i županijska uprava na dispoziciji su građanima kada je god to potrebno.“

Župan Celjak zaključio je koliko je važno financijsko stanje koje će Sisačko-moslavačka županija imati nakon što iskoristi ta sredstva i naglasio kako prvi puta nakon dugo godina imaju realan proračun za 2022. godinu, a koji je planiran prema realizaciji prihoda u 2021. godini.