Gradsko vijeće Popovače održalo 7. sjednicu

Gradsko vijeće Popovače 21. siječnja održalo je svoju 7. sjednicu. Prva je to bila sjednica u ovoj godini, a na Dnevnom su se redu nalazile točke čije je usvajanje bilo nužno za nastavak rada Grada, gradskih ustanova i poduzeća.

Pred vijećnicima se tako našlo i usvajanje Godišnje analize stanja sustava Civilne zaštite za 2021.godinu, a čije je usvajanje kao i Plana za aktualnu godinu, vezano uz obaveze Grada propisane Zakonom o sustavu civilne zaštite. Dokumente je izradio Franjo Logožar uz pomoć stručnih službi Grada, a prezentirao ih je gradonačelnik Josip Mišković. Vezano uz Godišnju analizu za 2021. godinu gradonačelnik je napomenuo kako Civilnu zaštitu sustavno provode  operativne snage i pojedini građani koji su članovi gradskog Stožera, a njihove aktivnosti provode se sukladno planu koji omogućuje ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te otklanjanja posljedica velikih nesreća i katastrofa.

„Najviše se pažnje obratilo na pandemiju koronavirusa koja je promijenila način života, ali i ugrozila zdravstveni sustav našeg Grada. Ono što je iz analize vidljivo, osvrt je napravljen i na situaciju vezanu uz potres koji je nažalost pogodio i naše područje. Analiza je kvalitetno napravljena i obuhvaća sve važne faktore sustava Civilne zaštite s područja Grada Popovače.“ – rekao je gradonačelnik.

Vezano uz Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2022.godinu gradonačelnik je napomenuo kako je dio vezan uz organiziranost i opremljenost vatrogasnih društava koji u ovom sustavu djeluju među pravima, te su nosioci velikog broja aktivnosti. Napomenuo je i kako je plan izrađen u skladu s propisanim parametrima koje on mora sadržavati. Oba dokumenta usvojena su jednoglasno.

Gradski vijećnici potom su odlučivali o davanju Suglasnost za obnovu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu Grada Popovače. Kako je napomenuo gradonačelnik, Grad Popovača već ju koristi godinu dana, te je ona izuzetno bitna za financijsku stabilnost Grada. Riječ je o iznosu od 3 milijuna kuna, na rok korištenja od 1 godine, uz fiksnu kamatu od 2%, pri PBZ-u.

„Ne služi nam ta mjera niti za financiranje investicija niti drugih stvari. To je samo mjera koja u pojedinim situacijama daje određenu sigurnost budući da pokušavamo u svakom trenutku iskoristiti svaku kunu proračuna i stanje je stalno negdje oko pozitivne nule, a ako dođe do određenih neplanskih procesa, moglo bi doći do situacije da se financijska situacija uruši. Ja mogu reći da je Grad Popovača, a to se može i provjeriti, da je tijekom 2021. godine ušao u minus i iskoristio ovu pogodnost da se na vrijeme zadovolje sve financijske potrebe. Završetak prošle godine bio je pozitivan, a i u ovom času račun je pozitivan, Grad je u plusu nešto više od milijun kuna.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Suglasnost je izglasana s 12 glasova „ZA“, a tri su vijećnika HDZ-a (Branko Gregurek, Ivica Keser i Roman Rosavec) bila protiv. Vijećnik Ivica Keser napomenuo je kako je prijašnje prekoračenje iznosilo 2 milijuna kuna, a doneseno je 2019., a gradonačelnik je obrazložio kako se prekoračenja usvajaju svaku godinu te je posljednje izglasano iznosilo 3 milijuna kuna.

Vijećnica Katarina Uremović (HDZ) zatražila je od gradonačelnika pojašnjenje zbog čega se koristilo prekoračenje tijekom 2021. godine, te pod kojim uvjetima. Gradonačelnik je napomenuo da je riječ o istim uvjetima kao što su i sadašnji, a riječ je bila o isplati plaća zaposlenicima Gradske uprave i gradskih ustanova, te o isplati povrata poreza građanima.

Vijećnik Rosavec tražio je pojašnjenje oko toga za što se navedena sredstva koriste i naveo je kako u materijalima stoji da se sredstva mogu koristiti „samo u slučaju izostanka financija iz EU fondova i ministarstava“, a gradonačelnik je kao primjer napomenuo kako su korištena za isplatu sredstava. U odgovoru vijećniku istaknuo je kako je riječ o „sredstvima za podmirenje dospjelih finacijskih obveza, a za slučaj izostanka očekivanih prihoda“, te je kao takvo prekoračenje i zatraženo.

S 12 glasova „ZA“ i 3 „PROTIV“ usvojena je i Suglasnost za obnovu dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu Komunalnih servisa Popovača d.o.o. Kako je pojasnio gradonačelnik, radi se o iznosu od 500 tisuća kuna, na rok korištenja od 1 godine, uz fiksnu kamatu od 2,5%, a koja će uvelike rasteretiti i Grad od kojeg su Komunalni servisi do sada u nekoliko navrata uzimali pozajmice. Vijećnika Romana Rosavca (HDZ) zanimalo je zbog čega za Komunalne servise nisu dogovoreni isti uvjeti kao i za Grad. Gradonačelnik je pojasnio kako Komunalni servisi su tek odnedavno klijenti PBZ-a, tako da uvjeti nisu mogli biti isti kao za Grad koji je njihov dugogodišnji klijent.

U daljnjem tijeku sjednice jednoglasno je usvojena Suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Popovače za projekt „Toplinsko izoliranje krova s novim pokrovom – Društveni dom Osekovo“. Kako je pojasnio gradonačelnik Mišković suglasnost vijeća potrebna je zbog načina provedbe. Riječ o projektu koji provodi LAG Moslavina preko Mjere 7.4.1.. Ukupna vrijednost projekta je nešto više od 620 tisuća kuna, a LAG ga financira sa 310 tisuća, dok će ostatak financirati Grad.

Tijekom rasprave vijećnik Roman Rosavec napomenuo je kako mu nije jasno kako će se projekt provesti budući da se radi o potpori iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., a sada je 2022. Gradonačelnik Mišković pojasnio je kako je projekt prijavljen i odobren, a njegova se provedba očekuje do kraja 2023. godine.

Posljednja se na Dnevnom redu našla Odluka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine. Riječ je o kući u Popovači od 104 m2, a koja se nalazi pored Gradske uprave, a već dulji niz godina nije nastanjena.  Tijekom rasprave vijećnik Roman Rosavec (HDZ) pitao je kupuje li Grad nekretninu temeljem procjene vještaka ili pogodbom, a gradonačelnik je pojasnio kako se radi o  kupnji koja će biti dogovorena sukladno procjeni vještaka. Vijećnika Rosavca zanimalo je i za što će se ona koristiti budući da Grad uskoro seli u nove prostore iznad Robne kuće. Gradonačelnik je odgovorio kako će služiti za potrebe Turističke zajednice, te ostalih gradskih zajednica i saveza. Vijećnika Ivicu Kesera (HDZ) zanimalo je za što će se nakon preseljenja Gradske uprave koristiti postojeća zgrada budući da je potreban i ovaj novi prostor. Gradonačelnik je pojasnio kako sigurno neće ostati prazna budući da postoje velike potrebe i od strane udruga, a potrebe su i što se tiče stranaka, te je naglasio kako Grad Popovača, nema niti Dom branitelja te slične sadržaje, a za koje postoji potreba. Zaključio je i kako je Popovača jedan od rijetkih gradova s malo nekretnina u svom vlasništvu. Odluka je usvojena s 12 glasova „ZA“,i tri „PROTIV“. Naime, vijećnici HDZ-a Branko Gregurek, Ivica Keser i Roman Rosavec mišljenja su kako Grad nema potrebe za ovim prostorom.

Tijekom Aktualnog sata vijećnici su iskazali interes za stanjem u Lipovici, dodjeli potpora za ublažavanje posljedica epidemije COVID-19, suradnji sa Županijskom upravom za ceste, sigurnosti prometa kod OŠ Zorke Sever, situacijom u Zajednici sportskih udruga, izgradnji parkirališta kod Doma zdravlja, nedostatku parkirališta, izgradnji šetnice uz Jelenku, projektu izgradnje nasipa na rijeci Lonji, osnovnoj glazbenoj školi, prikupljanju komunalnog otpada od strane Komunalnih servisa Popovača, čišćenju odvodnih kanala, izgradnji pješačke staze u Voloderu, zamjeni LED rasvjete i postavljanju svjetlosne signalizacije u Strušcu, lutanju konja po usjevima te izgradnji ograde na Mjesnom groblju u Potoku, nogometnom igralištu u Voloderu, dimnjačarskoj službi, izgradnji mosta preko Jelenke te provedbi potpore za sufinanciranje kupnje ili izgradnje prve nekretnine za mlade.