Gradsko vijeće Popovače o povlačenju EU sredstava

Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Popovače vijećnik Ivan Abaz (HDZ) upitao je gradonačelnika koliko je novaca iz EU fondova Grad ostvario tijekom 2021. godine.

„Povukli smo sredstva u iznosu od oko 10 mln kn za vrtić, 5 mln za program Zaželi, 3,4 mln kn za Reciklažno dvorište, 1,7 mln kn za cestu Potok-Okoli. Nismo još dobili sredstva za Tržnicu, oko 5,3 mln kn, a istu smo platili. Okvirno mogu reći da je riječ o 20-ak mln kn iz EU. Sve su to investicije ne samo iz spomenute već i iz prethodnih godina, a  njihovo pristizanje je izuzetno sporo, u prosjeku od 8 mjeseci do više od godine dana od završetka radova.“- zaključio  je gradonačelnik Josip Mišković uz napomenu da se odgovor može dati i u pisanom obliku.