Gradsko vijeće Popovače o elektroopskrbi i javnoj rasvjeti

Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Popovače vijećnik Josip Vlašić (HSP) upitao je gradonačelnika u kojoj su fazi projekti proširenja elektroopskrbe i javne rasvjete u ulici Moslavac u Voloderu, te Stari put u Gornjoj Gračenici.

Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je napomenuo kako Grad nastavlja s izmjenom električne rasvjete s LED rasvjetom, a ove godine planira se izmjena na području Gornje Jelenske, naselju u kojem je velik broj živinih žarulja koje su štetne za okoliš. “Vezano uz trafostanice, za ulicu Moslavac treba se donesti Odluka o formiranju javnog dobra, budući da stanje na terenu ne odgovara stanju u katastru, a što se tiče Starog puta, Grad je odradio taj upis, a Mjesni odbor je pomogao uklanjanjem stabala koja bi smetala  za postavljanje stupova i kablova. To se sve čini kako bi HEP mogao dobiti građevinsku dozvolu za izgradnju, budući da se radi o srednjem naponu. Lokacijsku dozvolu imamo, te se nadam da ćemo u ovoj godini dobiti i građevinsku dozvolu te započeti s radovima.“

Gradonačelnik je ovu temu zaključio ističući kako ga veseli što će se  do proljeća odraditi izmještanje trafostanice u Gornjoj Jelenskoj, a na što se čeka već 10-ak godina, te će se time omogućiti i pokretanje projekta izgradnje vatrogasnog doma.