Grad Popovača objavio Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka

Grad Popovača objavio je Javni poziv za sklapanje ugovora za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2022. godinu.

Za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača u 2022. godini, Grad Popovača je u Proračunu osigurao sredstva za navedenu namjenu po slijedećim kriterijima učešća:

 iznos od 300,00 kuna za ženku psa

 iznos od 200,00 kuna za mužjaka psa

 iznos od 150,00 kuna ženka mačaka

 iznos od 100,00 kuna mužjaka mačke.

Navedene iznose Grad Popovača će uplatiti na žiro račun odabranih ponuditelja nakon podnošenja dokaza o broju izvršnih usluga, te će se svi ostali uvjeti regulirati ugovorima.

Razliku cijene pojedine usluge plaća vlasnik životinje.

Svi zainteresirani ponuditelji dužni su svoje ponude dostaviti na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdodyja 5, 44317 Popovača, sa naznakom PONUDA na JAVNI POZIV – za sklapanje ugovora o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka na području Grada Popovača za 2022. godinu.

Ponude treba dostaviti do 5. veljače.

Nakon provedenog postupka Grad Popovača će za 2022. godinu odabrati i sklopiti ugovore sa dva ponuditelja koji ispunjavaju uvjete po ovom Javnom pozivu.