7. sjednica GV Kutina; Cijena odvoza otpada za kućanstva ostaje ista

„Kutina nije grad slučaj. Grad normalno funkcionira.“ Rekla je Ivana Grdić, zamjenica gradonačelnika Kutine koja obavlja dužnost gradonačelnice dok traje spriječenost gradonačelnika Zlatka Babića, u Aktualnom satu 7. sjednice Gradskog vijeća Kutine odgovarajući na pitanje vijećnika Nebojše Čovića (HDZ).
Internetom i društvenim mrežama kruže brojne dezinformacije, utvrdila je Ivana Grdić te je dodala „Svaka kritika usmjerena poboljšanju života građana dobrodošla je. Ali, ali neopravdane kritike na rad zaposlenika gradske uprave ne možemo prihvatiti.“ te je odbacila negativne komentare na društvenim mrežama.

Ivana Gradić, zamjenica gradonačelnika Kutine koja za vrijeme njegove spriječenosti gradonačelnik obavlja dužnost gradonačelnice naglasila je kako sve „točne službene informacije“ Grad Kutina objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici www.kutina.hr i istoimenoj službenoj facebook stranici kutina.hr.

     „Odvoz komunalnog otpada za kućanstva na području Grada Kutine neće poskupjeti.“ Naglasio je Eduard Gelešić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša obrazlažući Prijedlog odluke o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Kutine. Pročelnik Gelešić izvijestio je kako će nova cijena minimalne javne usluge za kućanstva po novom prijedlogu bidi 109,15 kn + PDV, umejsto dosadašnjih 67,17 kn + PDV. „Cijena će za kućanstva ostati ista, jer će se primjenjivati popusti u obračunu za pruženu uslugu.“, ponovio je pročelnik Eduard Gelešioć.

     Vijećnici iz redova oporbe upozorili su kako su materijale za sjednicu dobili dva sata prije sjednice te su zatražili da se ova točka skine s dnevnog reda, jer materijal nije dostavljen 7 dana prije sjednice kako je to predviđeno poslovnikom. Ova je zahtjev odbijen uz obrazloženje da je zakonska obaveza donošenje odluke do 31. siječnja.

„Odluka koju predlažemo usklađenje je sa Zakonom o gospodarenju otpadom i cilj jo je potaknuti razvrstavanje otpada kako bi se što više recikliralo i tako išlo prema kružnoj ekonomiji.“, izvijestio je pročelnik Gelešić te je dodao kako je u Odluka bila na javnom savjetovanju. Promjene su unesene u suradnji s Eko Moslavinom, koja je jedina dala sugestije i prijedloge na javnom savjetovanju.

Vijećnici iz oporbe zatražili su da se materijali dostsavljaju na vrijeme. Jasminka Molnar iz SDP-a zatražila je da građani budu aktivnije ukljuičeni u javnu raspravu te je izrazila bojazan da će ipak doći do poskupljenja odvoza otpada. „Kutina je među najskupljim gradovima odvoza otapda u Hrvatskoj.“, istaknula je Jasminka Molnar te je navela niz gradova sa bitno nižim cijenama ove usluge za građane.

     Pročelnik Eduar Gelešić odgovorio je kako Kutina ima napredan sustav sakupljanja i zbrinjavanaj otpad te je po tome bila beđu prvim gradovima u Hrvatskoj i sad je među vodećim. „To se oddrazilo na cijenu usluge sakupljanja otpada i zato je cijena više nego u gradovima koji tek trebaju uvesti sustav kojeg je Kutina uvela prije dvije godine.“ Zaključio je pročelnik.

Sustav sakupljanja otpada u Kutini pohvalio je i vijećnik Ivica Glibo te je zatražio pojašnjenje oko popusta za građane koji će se obračunavati na cijenu minimalne javne usluge. Pročelnik Gelešić je da će se popusti obračunavati prema forumalama iz Odluke te je izvijestio kako će prijedlog novih cijena biti stavljen na javno savjetovanje, a nove cijene sakupljanja otpada bit će donesene za tri mjeseca.

Za odluku o pružanju javne usluge odvoza otpada glasalo je 10 vijećnika, 5 je bilo proti, a tri su vijećnika bila suzdržana.

Gradsko vijeće usvojio je i odluku o raspolaganju poljoprivrenim zemljištem. Vijećnik Drago Šivak komentirao je kako će mladi poljoprivrednici ostati bez prilike za bavljenje poljoprivredom, jer će zakupom na 25 godina ostati bez mogućnosti zakupa poljoprivrednog zemljišta. Vijećnik Dragutin Vagner složio se sa vijećnikom Šivakom te je izrazio bojazan kako će mogućnosšću zakupa do 100 hektara zemljišta dodatno onemogućiti mlade poljoprivrednike u širenju i napredovanja njihovih OPG-ova.

Pročelnik Hrvoje Krmelić odgovorio je kako je to Zakon kojeg Grad Kutina mora poštivati i nema mogućnosti mijenjanja načina zakupa poljprivrednog zemljišta. Gradsko vijeće Kutine većinom je glasova usvojilo odluku o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem.

Gradsko vijeće Kutine na 7. sjednici usvojilo je jednoglasno još nekoliko tehničkih odluka.