Županija dodjeljuje financijska sredstva za starupove u gaming industriji

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva po Projektu “Poticanje startupova u gaming industriji” – 2021.g.

Financijska sredstva za provedbu ovog Projekta planirana su u Proračunu županije u iznosu od 100.000,00 kn.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora po ovom Projektu su mikro i mali poduzetnici obrti i trgovačka društva, sukladno zakonskoj definiciji, registrirani sa sjedištem i poslovanjem tvrtke u prostorima Poduzetničkog inkubatora PISMO Novska.

Namjena sredstava bespovratne potpore je za: kupovinu novih strojeva/opreme i alata za obavljanje sufinanciranog projekta poduzetnika; nabavku računala, računalnih programa i prateće opreme te troškove neto plaće.

Prihvatljivi troškovi po ovom Projektu odnose se na 2021. i 2022. godinu.

Potpora može iznositi 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 35.000,00 kuna za prihvatljive troškove.

Tekst Javnog poziva i popis dokumentacije koju je potrebno predati objavljeni su na mrežnoj stranici županije www.smz.hr.

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona: 044/540-073.

Prijave se predaju na adresu: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU s naznakom Javni poziv “Poticanje startupova u gaming industriji”- 2021. -ne otvarati -; Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44 000 SISAK.

Rok za dostavu zahtjeva je 12. prosinca.