Usvojen Proračun Grada Popovače za 2022. godinu

Gradsko vijeće Popovače na svojoj je 6.sjednici održanoj 15. prosinca sa 8 glasova ZA, 3 PROTIV i 4 SUZDRŽANA izglasalo Proračun Grada za 2022. godinu u ukupnom iznosu 84 550 077,00 kuna. 

Kako je u izlaganju istaknuo gradonačelnik Josip Mišković, donošenje ovog dokumenta omogućit će nastavak razvitka Grada na način koji je u trenutnoj situaciji realan. „U odnosu na rebalans novi je proračun značajno smanjen, za otprilike 20-ak milijuna kuna. Razlog tome je što dio projekata za koje se planiralo financiranje iz sredstava EU i nacionalnih fondova nije prošao tako da  smo svjesni da se oni neće realizirati, pa ih kao takve i ne trebamo uvrstiti u Proračun.“ Od projekata se nije odustalo, oni su samo prolongirani, no žalosno je da  neki od važnijih, poput Dječjeg vrtića Voloder nisu ostvarili sredstva za sufinanciranje, pa je gradonačelnik naglasio kako je nacionalna politika u velikoj mjeri utjecala na kreiranje novog proračuna, no, ukoliko se pojave određena sredstva, realizacija istih omogućit će se rebalansom.  „U ovom času nadam se kako ćemo završiti nekoliko započetih investicija poput izgradnje mosta preko Jelenke te izgradnja spojne ceste Sisačka-Kolodvorska, potom uređenje užeg centra Popovače, odnosno Trga I i parkirališta. Također, i dalje želimo investirati u djecu, tako da smo proračun Dječjeg vrtića povećali za oko 800 tisuća kuna, dok su iznosi koje Grad izdvaja za udruge, odnosno sport, kulturu i ostale sadržaje, zadržali na razini ovogodišnjih te se nadamo kako će se svi planirani sadržaji održati.“- naglasio je gradonačelnik.

U gotovo jednosatnoj raspravi sudjelovali su vijećnici HDZ-a, Ivica Keser, Katarina Uremović, Roman Rosavec, Branko Gregurek i Hrvoje Vuić. Oni su od gradonačelnika tražili pojašnjenja o prihodima od rudne rente, povećanim izdvajanjima za Knjižnicu i čitaonicu, smanjenju sredstava za braniteljske udruge,  kreditnim zaduženjima koja ima Grad, kao i  kompenzacijskim stavkama, kapitalnim pomoćima, kupnji osobnog automobila, rashodima za Gradsko vijeće, potrebama Mjesnog odbora Potok,te vraćanju naknade za predsjednike Mjesnih odbora.

Što se tiče rudne rente gradonačelnik je pojasnio kako se godišnji iznos za 2022. izračunao na temelju prihoda u posljednjih nekoliko mjeseci kad je ona poprilično porasla. Povećanje sredstava za Knjižnicu i čitaonicu opravdao je novim sadržajima i događajima koji se planiraju organizirati, te uređenjem prostora koji će knjižnica dobiti po preseljenju Gradske vijećnice u nove prostore. Vezano uz braniteljske udruge gradonačelnik je pojasnio kako su izdvajanja na razini sredstava koje su ove godine iskorištena. Što se tiče kapitalnih pomoći, riječ je o sredstvima EU i nacionalnih fondova, a dobar dio investicija za koje se očekuju sredstva već je započet, dok se kompenzacijska stavka odnosi na sredstva RH za pomoć jedinicama lokalne samouprave. Što se tiče kupnje osobnog automobila gradonačelnik je pojasnio da je riječ o nabavci električnog vozila, a za kojeg je Grad ostvario sufinanciranje, dok se rashodi za Gradsko vijeće odnose na naknade vijećnicima, nabavku opreme, naknadu šteta te povrat poreza od strane RH. Vezano uz potrebe u Potoku gradonačelnik je odgovorio kako ne želi komentirati provokacije, te da su sredstva u proračunu ograničena i ne mogu odraditi sve tražene investicije, ali će se ipak nešto odraditi. Što se tiče naknada za predsjednike Mjesnih odbora gradonačelnik je napomenuo kako se toj mjeri ne protivi, te se ona može vratiti u sljedećoj godini, ali od istih osoba očekuje se odrađivanje određenih zadataka, što do sada kod nekih Mjesnih odbora nije bio slučaj.

Najviše interesa vijećnika bilo je oko zaduženja koja se odnose na izgrađenu sportsku dvoranu i kupnju kata Robne kuće za potrebe Gradske uprave, a za što će vijećnici dobiti i pisani odgovor s detaljima Ugovora koji je potpisan s investitorom. ZA proračun glasali su vijećnici HSP-a, HSLS-a i SDP-a, SUZDRŽANI su bili HDZ-ovi Katarina Uremović, Ivan Abaz, Danijel Sučija i Hrvoje Vuić, a PROTIV HDZ-ovi Branko Gregurek, Roman Rosavec i Ivica Keser. Što se tiče Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Popovače za 2022.godinu, ona je podržana od vijećnika HSP-a HSLS-a i SDP-a, a SUZDRŽANI su bili svi prisutni vijećnici HDZ-a, dok su vijeće napustili Roman Rosavec i Ivica Keser.

Sve ostale točke Dnevnog reda jednoglasno su usvojene. Što se tiče Godišnjeg Plana i programa rada Dječjeg vrtića Popovača za 2021./2022.g. te Kurikuluma Dječjeg vrtića, a koje je predstavila pedagoginja Marija Ginder vrijedi istaknuti kako Dječji vrtić pohađa 295 djece u 14 skupina, a sukladno propisanim mjerama provode se određene aktivnosti te suradnja s roditeljima, a što se, na višoj razini, planira i u narednom razdoblju.

Vezano uz Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Popovače za 2022. godinu gradonačelnik je pojasnio kako je njegovo donošenje sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a odnosi se na  održavanje nerazvrstanih cesta, čistoće javnih površina, zelenih površina, groblja i javne rasvjete. „U odnosu na zadnji rebalans radi se o smanjenju za gotovo 5 mln kn, a razlog toga je što je ove godine odrađeno dosta asfaltiranja, te smo tu stavku za iduću godinu smanjili kako bi mogli omogućiti neke druge investicije.“- pojasnio je Mišković.  Kada je riječ o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Popovače za 2022. godinu gradonačelnik je pojasnio kako je smanjenje nešto manje, radi se oko 2,4 milijuna kuna. „Sve projekte koje smo započeli ćemo i nastaviti u ovom času, a imamo i neke nove, što ćemo ovom odlukom i zadovoljiti.“- naglasio je.

Vijećnici su donesli i Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste za dio ulice Nikole Tesle u Popovači te ulice Raskrižje u Voloderu. Što se tiče ulice Nikole Tesle, ovom će se Odlukom omogućiti formiranje ulice kao i njezino daljnje uređenje, odnosno, zbog sudskog spora i određenih problema s prvotnim planom Grad je odlučio promijeniti njezin izgled, te će ona imati i ulazak i izlazak od strane ulice Braće Weiss, umjesto da izlazi na ulicu Mate Lovraka. Vezano uz ulicu Raskrižje riječ je o dijelu privatnih parcela koje se dugotrajno koriste za prometovanje te će se prometnica kao takva i ucrtati, a tako omogućit će se i proširenje uličnog cjevovoda. Kada je riječ o Odluci o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na katastarskoj čestici br. 2601 u katastarskoj općini Gračenica, gradonačelnik je pojasnio da se njezinom donošenju pristupilo kako bi se kupcu zemljišta na kojem je put omogućilo uknjiženje.

Bez rasprave usvojena je i posljednja točka te je Ivana Vlašić imenovana novom ravnateljicom Knjižnice i čitaonice Popovača. Budući da mandat sadašnjoj ravnateljici ističe krajem godine, a na natječaj se javila samo spomenuta kandidatkinja, ista je i izabrana te s početkom 2022.godine preuzima tu dužnost.