Završeni radovi na izmjeni krovišta stare škole u Donjoj Vlahiničkoj

Ovih dana izvršena je primopredaja radova na izmjeni krovišta zgrade nekadašnje škole u naselju Donja Vlahinička.

Riječ je o zgradi koja je pretrpjela značajna oštećenja u potresu, pa je dio objekta koji je u potpunosti neuporabljiv srušen, dok će se ostatak adaptirati i privesti svrsi. „Budući je u Donjoj Vlahiničkoj već dulje vrijeme izražena potreba za ponovnim otvaranjem trgovine mješovitom robom, krenuli smo u adaptaciju ovog objekta koja će, uz zamjenu krovišta, obuhvatiti i izmjenu dotrajalih instalacija te sanaciju vanjske fasade. Također će se urediti okoliš oko objekta te potreban pristupni put odnosno parkirališna mjesta, a u sklopu ove investicije izvršit će se i izmještanje autobusnog stajališta u naselju“- ističe gradonačelnik Josip Mišković koji je zajedno sa suradnicima u pratnji izvođača radova i nadzornog inženjera pregledao završetak ovih radova u Donjoj Vlahiničkoj.