Započeo projekt Škola u šumi, šuma u školi

Zbog velikog interesa koje u zadnje vrijeme vlada za edukacijom na područjima ekologije i zaštite prirode, Hrvatske šume su ove školske godine pokrenule edukativni projekt Šuma u školi, škola u šumi kojemu je cilj najmlađima približiti šumarstvo, te ih naučiti kako postupati sa jednim od najvećih bogatstava koje posjeduje Republika Hrvatska.

Krajem prošloga mjeseca priključili su mu se i učenici posebnih odjela Osnovne škole Zorke Sever. Oni su uz upravitelja Šumarije Popovača Zorana Kahlera  i revirnicu Silviju Sajković obišli „Popovačku Garjevicu“; odnosno šumski predjel Benedikt u Gornjoj Jelenskoj.  

U pratnji učitelja i asistenata učenici su imali priliku prošetati šumom te upoznati različite vrste drveća i grmlja.