U tijeku je sanacija županijskih prometnica na području Moslavine

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije trenutno provodi krpanje udarnih jama, sanaciju asfaltnog kolnika i sanaciju bankina duž prometnica u svojoj nadležnosti.

Podsjetimo, nakon Zimske službe svake godine vrši se pregled stanja cesta, gdje se stanje kolnika ocjenjuje od 0-5 prema klasifikaciji iz Pravilnika za održavanje i zaštitu javnih cesta, te se na osnovu tih ocjena, prioriteta i prometnog opterećenja utvrđuju dionice obnove kolnika, dok pojedina oštećenja prijaviti mogu i sami građani.

U svrhu redovitog i izvanrednog održavanja te sanacije oštećenja prometne infrastrukture od potresa  na godišnjoj je razini izdvojeno 39 milijuna kuna.

Županijska uprava za ceste SMŽ upravlja s 1 226 km prometnica, od čega se 1009 km odnosi na asfaltirane, a 217 na makadamske.