Terenska nastava slovenskih studenata u sklopu konferencije za ruralni turizam Sisačko-moslavačkoj županiji

U sklopu 2. međunarodne znanstveno-stručne konferencije za razvoj ruralnog turizma 2021. pod nazivom Održivi i odgovorni razvoj ruralnog područja koja će se u organizaciji Vimal akademije iz Moslavačke Slatine i Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije održati u Sisku 24. studenoga 2021. godine, Sisačko-moslavačku županiju su posjetili studenti Fakulteta za turizam Sveučilišta u Mariboru.

Budući da su bili zainteresirani za potresom pogođena područja županije i za industrijsku baštinu –  studenti su, uz pratnju profesora posjetili Sisak i Petrinju te njihove znamenitosti vezane uz te teme.

Studenti imaju obvezu pisanja projekata od svega viđenog, a i ti će radovi, uz ostale, biti uvršteni u znanstvenu monografiju koju će izdati Sveučilište u Mariboru na temu upravo Sisačko-moslavačke županije, kao poseban doprinos znanstvenika samoj konferenciji i svima koji se bave ruralnim turizmom na ovom području.