Sisačko-moslavačka županija uvela novo ustrojstvo i djelokrug upravih tijela

Sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije koju su vijećnici usvojili na nedavno održanoj 3.sjednici Županijske skupštine, župan Ivan Celjak imenovao je privremene pročelnike, voditelje odsjeka i službi.

Upravni odjel za poslove župana tako će voditi privremena pročelnica Sanja Mioković, Upravni odjel za poslove Skupštine, pravne i opće poslove Branka Šimanović, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Blanka Bobetko-Majstorović, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sandra Mahnik, Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU Darjan Vlahov, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo Sonja Čatić, Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu Marijana Klobučar Bobetko, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Silvija Desić Basarić, a Službu za unutarnju reviziju vodit će Zdravko Has.

„Analiza radnih procesa pokazala je da je potrebno ovo novo ustrojstvo, a u obzir smo uzeli znanja, vještine i sposobnosti svih namještenika u županijskom sustavu, a brigu smo vodili i o katastrofalnom potresu koji nas je pogodio. Cilj novog ustroja je da uprava postane javna, odgovorna i učinkovitija“. – pojasnio je prilikom obrazlaganja Odluke župan Ivan Celjak.