Općina Velika Ludina nastavlja sa sufinanciranjem smještaja u učeničke domove

Nakon analize prikupljenih prijava Odbor za školstvo i dodjelu stipendija Općine Velika Ludina predložio je listu kandidata za sufinanciranje smještaja u učeničke domove.

Sedam učenika sa stalnim prebivalištem na području ove općine tako je ostvarilo sufinanciranje u  visini 25% od pune cijene smještaja tijekom školske godine 2021./2022..  

Odluka se upućuje na razmatranje i usvajanje Općinskom vijeću.