Održana edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi

U Parku prirode Lonjsko polje u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske gospodarske komore održana je edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi.

Djelatnici Parka imali su priliku naučiti više o meteorologiji, sigurnom vođenju skupine na izlete i ture, orijentaciji i kartografiji, prvoj pomoći i potencijalnim opasnostima u prirodi. Za vodiče – edukatore važno je proći edukaciju kako bi se postojeća znanja proširila te nadogradile aktivnosti i sadržaji koje Park prirode Lonjsko polje nudi svojim posjetiteljima.

Na kraju edukacije održana je provjera stečenog znanja kao preduvjet dobivanja uvjerenja za obavljanje aktivnosti koje se smatraju turističkim uslugama aktivnog i pustolovnog turizma.