Napreduje rekonstrukcija Robne kuće u Popovači

U tijeku je rekonstrukcija Robne kuće u Popovači koju provodi privatni investitor za potrebe proširenja same trgovine, ali i zbog stvaranja novih poslovnih prostora. Da je riječ o jednoj od većih i dugoočekivanih investicija potvrdio je gradonačelnik Josip Mišković.

„Grad Popovača će završetkom ove investicije dobiti novi prostor za potrebe Gradske uprave. Dakle, izgradit će se kat iznad postojeće trgovine, ukupne površine oko 700 m2 zatvorenog prostora, te će se stvoriti prilika za kvalitetnije obavljanje usluga Gradske uprave te usluga koje se uz nju povezuju. Osigurat će se i pristup osobama s invaliditetom jer će zgrada imati i dizalo.  Rok završetka ove investicije je proljeće 2023. godine, a grad će, sukladno ranijem dogovoru, otkupiti kat, za što će se financijska sredstva, oko 7 milijuna kuna, osigurati iz gradskog proračuna. “ – pojasnio je gradonačelnik.

Čim se građevinski radovi vezani uz Robnu kuću privedu kraju, Grad će krenuti u rekonstrukciju Trga I, a za kojeg ima građevinsku dozvolu. Također, obveza Grada je i da sa istočne strane zgrade izgradi parkiralište sa 100-tinjak parkirnih mjesta, budući da za to postoji potreba.

Vrijedi napomenuti i da će Knjižnica i čitaonica Popovača realizacijom spomenutog projekta rekonstrukcije Robne kuće dobiti novi prostor. Naime, Gradska vijećnica preselit će se u prostore Gradske uprave te će se prostor postojeće prenamijeniti za Dječji odjel knjižnice. Na taj način knjižnica će imati uvjete za realizaciju većeg broja projekata, a posebice onih vezanih uz najmlađe.