JUPP Lonjsko polje započela s izradom plana upravljanja

Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te timom stručnjaka u procesu je izrade svojeg drugog plana upravljanja Parkom prirode Lonjsko polje, u sklopu projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000.

Izrada plana upravljanja za sva zaštićena područja i područja ekološke mreže propisana je sukladno Zakonu o zaštiti prirode.   Riječ je o strateškom dokumentu Javne ustanove kojim se utvrđuje stanje zaštićenog područja ili područja ekološke mreže te određuju aktivnosti vezane uz upravljanje s naglaskom na dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti.

Jedan od glavnih ciljeva Projekta je jačanje kapaciteta dionika za upravljanje područjem kroz njihovu edukaciju i intenziviranje komunikacije o važnosti očuvanja ciljnih vrsta i staništa.