45 godina župe sv. Nikole Tavelića u Repušnici

U Repušnici je ovoga vikenda proslavljen blagdan sv. Nikole Tavelića, zaštitnika župe i 45. godišnjica osnivanja župe. Euharistijsko slavlje u petak vodio je vlč. Marijan Štingl, župnik voloderski, u subotu Ivan Kuzmić, kapelan kutinski, a središnje euharistijsko slavlje na dan zaštitnika župe predvodio je mons. Vladimir Hren, župnik kutinski.

Zagrebački nadbiskup Franjo Kuharić osniva 21. travnja 1976.g. novu župu Svetog Nikole Tavelića u Repušnici. U crkveni prostor prenamjenjena je štala na darovanom imanju Novak-Miletić.

Očekivan je brzi početak izgradnje nove crkve, ali tadašnje vlasti ne žele crkvu u centru mjesta nego uvjetuju njenu izgradnju na Mramor brdu. Nakon petogodišnjeg bezuspješnog nastojanja da se dobije dozvola i započne izgradnja crkve, odlučeno je da se adaptira štagalj u produžetku tadašnje crkve i tako proširi prostor.

Radovi su izvođeni ilegalno zbog čega je u nekoliko navrata plaćena kazna, a ozbiljno se prijetilo i rušenjem svega sagrađenog. Molitvenu potporu nastavku izgradnje dala je i Majka Tereza svojom posjetom župi. Njena gesta polaganja čudotvorne medaljice na tlo, gdje se očekivala izgradnja crkve, potvrdila je vjeru u Božju providnost koja će dati da na tom mjestu petnaest godina nakon osnutka župe nikne današnja crkva.
Ratne godine su za župu Repušnica bile godine ponosa i pobjede. Vatikan je 13. siječnja 1992.g. priznao Hrvatsku kao suverenu zemlju, a Repušnjaci konačno dobili dozvolu za gradnju davno projektirane crkve. Velika želja rezultirala je izgradnjom i uređenjem crkve u relativno kratkom vremenu, a 14. studenog 1998. zidove nove crkve blagoslovio je kardinal Franjo Kuharić.

Odlukom biskupa, 27. svibnja 2014.g., promijenjena je župna granica između župe Repušnica i župe Kutina. Župljanima Repušnice postali su vjernici iz Brdovite i dijela Zagrebačke ulice.
Crkvu je posvetio 13. studenog 2016.g. sisački biskup Vlado Košić. U oltar je ugrađen relikvijar s relikvijama blaženog Miroslava Bulešića.

Repušnički župnik i dekan Kutinskog dekanata Ivan Benković u pozdravnoj riječi osvrnuo se na neke događaje iz povijesti župe. Zahvalio se gospođi Mariji Guštin, rođ. Hudić, koja je darovala župi obiteljsku kuću brata Branka Hudića sa gospodarskim zgradama, te je naglasio da je to ponovno jedan veliki dar za našu župu nakon dara imanja Kate Novak- Miletić, rođ. Mikulić na kojem se nalazi sadašnja crkva. Predstavio je i preklopnicu (letak) o župi koja je nastala u povodu proslave 45 godina postojanja župe. Nakladnik: Župa sv. Nikole Tavelića. Uređivački odbor: Ivan Benković, Ruža Vukadin, Maja Dobranić, Sanja Durbek. Lektura: Mirjana Štefančić. Grafička obrada i prijelom: Maja Dobranić. Zahvalu je uputio i svim ostalim dobročiniteljima župe, čistačima, pjevačima i ostalima koji su tu kada treba.

Kao i prije 23 godine euharistijskom slavlju povodom dana zaštitnika župe, sv. Nikole Tavelića, prisustvovali su i članovi KUD-a „Repušnice“, koji su izveli kratak program ispred crkve.