Počela obavezna preventivna deratizacija – popis datuma po mjesnim odborima

Akcije preventivne obavezne sustavne deratizacije u Gradu Kutini vrši se u 25 mjesnih odbora po sljedećem rasporedu:

 1. MO JANJA LIPA– 12.10.
 2. MO JAMARICE – 13.10. – 14.10.
 3. MO MEĐURIĆ – 14.10. – 15.10.
 4. MO BANOVA JARUGA – 15.10. – 18.10.
 5. MO ZBJEGOVAČA – 19.10.
 6. MO ILOVA – 20.10. – 21.10.
 7. MO BATINA – 22.10.
 8. MO HUSAIN – 25.10.
 9. MO GOJLO – 26.10.
 10. MO MIŠINKA – 27.10.
 11. MO STUPOVAČA – 28.10.
 12. MO BRINJANI – 29.10.
 13. MO ŠARTOVAC – 30.10.
 14. MO KUTINSKA SLATINA – 02.11. – 03.11.
 15. MO KATOLIČKE ČAIRE – 04.11.
 16. MO KUTINICA – 05.11.
 17. MO KRAJIŠKA KUTINICA – 08.11.
 18. MO ČAIRE – 09.11.
 19. MO KLETIŠTE – 10.11.
 20. MO SELIŠTE – 11.11.
 21. MO MIKLEUŠKA – 12.11.
 22. MO REPUŠNICA – 15.11. – 16.11.
 23. MO RADIĆEVA – 17.11.
 24. MO RADNIČKO NASELJE – 19.11.
 25. MO KUTINA – 22.11. – 04.12.

Pri provedbi deratizacije koriste se zatrovani mamci koji su antikoagulanti druge generacije što znači da je dovoljno jednokratno unošenje da se postigne željeni učinak odnosno trovanje. Ugibanje nastupa sa zadrškom od 5 do 6 dana.

 Sredstva:

    – Brodilon mamac (žito – pšenični i zobeni lom)

    – Muskil parafinski blokovi

    – Muskil svježi mamak – pogačice

Zatrovani mamci koji se koriste su proizvodi Genere d.o.o., a djelatna tvar im je 0,005% bromadiolon i 0,0025% brodifakum.

Navedeni ratacidi imaju dozvolu i rješenje Ministarstva zdravlja RH.

Radi smanjenja ekoloških rizika i očuvanja vrijednosti prirode vodi se računa o odabiru raticida, koji su po svojoj aktivnoj tvari biorazgradivi, nisu zabranjeni u vodozaštićenim zonama, neotrovni za neciljane vrste, ali s obzirom na svoju konačnu namjenu: dugo su stabilni, slabo topivi u vodi i postojani na vlažnim mjestima. Također nije ustanovljena rezistencija glodara na iste, III su skupina otrovnosti te s time manje rizični, a kao antikoagulanti II generacije visoke djelotvornosti.