Općina Velika Ludina podsjeća vlasnike zemljišta na potrebu održavanja zbog funkcionalnosti odvodnog sustava

Općina Velika Ludina obavještava kako su tijekom redovnog obilaska terena uočena neodržavanja  zemljišta koja graniče sa javnom površinom (grabe), a utječu na funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava.

Temeljem Odluke o komunalnom redu funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava osiguravaju mjerama održavanja pravna ili fizička osoba u svojstvu vlasnika ili korisnika zemljišta i objekata koji neposredno graniče s javnom površinom, a u slivnoj dionici koja je određena duljinom granične međe prema javnoj površini.

Mjere održavanja uključuju:

– uklanjanje nanosa i muljnog taloga u ukupnoj duljini slivne dionice;

– uklanjanje muljnog taloga iz propusnih cijevi prilaza;

– profiliranje stranica i dna odvodnog jarka;

– korekcije visine i profila propusnih cijevi prema visinskim značajkama slivne dionice i  propusnoj moći.

Mjere održavanja provode se u redovitoj dinamici najmanje dva puta godišnje te u izvanrednim slučajevima po stvarnoj potrebi.

Vlasnici zemljišta dužni su se pridržavati prava i obveza, održavati komunalni red i pridonositi boljem  životu općine.

U idućim mjesecima moguće su pojave većih oborina te bi neodržavanost odvodnog sustava mogla utjecati na pojavu poplava, stoga komunalni redar općine podsjeća mještane da obrate pozornost i uklone eventualne nedostatke na zemljištu na kojem su vlasnici, suvlasnici ili korisnici.