Općina Velika Ludina izabrala članove Savjeta mladih

Na temelju Zakona o savjetima mladih i Statuta Općine Velika Ludina, a temeljem Izvješća Povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura, Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 03. sjednici održanoj 18.08.2021. godine, donijelo je Odluku o rezultatima izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Velika Ludina.
U Savjet mladih Općine Velika Ludina izabrani su:

 1. Tihana Kasunić – članica,
  Nikol Obranović – zamjenica članice,
 2. Valentino Kamenščak – član,
  Jana Pomahač – zamjenica člana,
 3. Nina Kesak – članica,
  Darija Kadlec – zamjenica članice,
 4. Melani Faltis – članica,
  David Faltis – zamjenik članice,
 5. Mario Šćuri – član,
  Janik Nežić – zamjenik člana,
  na vrijeme od tri godine.

Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata, a konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina.